کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 18 مرداد 1401

کلیه فرآیندهای اداری واکسیناسیون عمومی همکاران انجام شده است

کلیه فرآیندهای اداری واکسیناسیون عمومی همکاران انجام شده است

علیرضا سلیمی نائینی فرآیند انجام گرفته جهت عملیاتی شدن واکسیناسیون عمومی همکاران را تشریح کرد.

 

 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران گفت: موضوع واکسیناسیون عمومی همکاران به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه های هیات مدیره کانون به ویژه رییس کانون، چندین بار از طریق مکاتبات و پیگیری های مختلف در دستور کار قرار گرفته که بنا به تشخیص وزارت محترم بهداشت، نتیجه لازم حاصل نشده بود.

 

سلیمی نائینی تصریح کرد؛ در آخرین مرتبه، اینجانب از طرف رییس کانون مسوولیت پیگیری موضوع را عهده دار شدم. در این راستا ابتدا موافقت وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و سپس موضوع به معاون محترم بهداشت وزارتخانه ارجاع و در ادامه، مراتب با نظر موافق معاون محترم، به مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ارجاع و پس از ارایه لیست همکاران به تفکیک استان و شهر، موافقت ریاست مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت در خصوص انجام واکسیناسیون عمومی همکاران به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد.

 

خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به مشکلات واکسیناسیون عمومی در سطح کشور تصریح کرد؛ تا چهارشنبه سوم شهریورماه ، مراتب به روسای محترم کانونها اعلام خواهد شد تا ضمن هماهنگی روسای کانونها با دانشگاههای علوم پزشکی در استانها، فرآیند واکسیناسیون براساس لیست ارایه شده به وزارت بهداشت آغاز شود.

 

وی با بیان اینکه به زودی نحوه واکسیناسیون همکاران محترم استان تهران نیز اعلام خواهد شد، گفت: امیدواریم هرچه زودتر واکسیناسیون همکاران محترم استان تهران هم در محل کانون تهران و هم در محل شهرستانهای استان آغاز شود.

 

سلیمی نائینی تاکید کرد: در اولویت بندیهای انجام واکسیناسیون، با توجه به شرایط کشور، مقررات و محدودیتهای متعددی در وزارت بهداشت وجود دارد و امیدواریم بتوانیم به زودی سهمیه لازم جهت واکسیناسیون کارکنان دفاتر اسناد رسمی را هم دریافت نماییم.

 

وی تصریح کرد: در طول مدت قبل تقریبا در هر جلسه هیات مدیره موضوع واکسیناسیون از سوی رییس کانون مطرح و پیگیری شده است.

 

خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران از زحمات جناب آقای دشتی اردکانی به جهت اقدامات ارزشمند و موثری که در ارتباط با این موضوع انجام دادند، تقدیر و تشکر کرد.

 

تاریخ ارسال خبر: 
1400/06/03