کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 08 بهمن 1401

تفاهم نامه خوداظهاری کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی در سال 1391

تفاهم نامه خوداظهاری کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی در سال 1391

تفاهم نامه خوداظهاري كانون سردفتران و دفترياران و سازمان امور مالياتي براي سال 1391 به امضا رسيد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفتریاران، براي تسليم اظهارنامه مالياتي به مراكز مربوطه، برخلاف سال هاي گذشته نيازي به حضور در محل كانون و درج مهر كانون و يا جوامع نيست، بنابراين همكاران محترم مي توانند با محاسبه برمبناي تفاهم نامه ذيل شخصا اقدام كنند.

 

در اين تفاهم نامه آمده است: " بنابه اختيار حاصل از ماده 158 ق.م.م و باعنايت به آگهي منتشره در نيمه اول سال 1390 و در جهت اجراي مطلوب تر عدالت مالياتي، استفاده بهينه از منابع،توسعه و ترويج فرهنگ خوداظهاري، سازمان امور مالياتي كشور طرح خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و  ماليات عملكرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم رابه مرحله اجرا درآورده است. بنابراين اظهارنامه هاي تسليمي هريك ازاعضاي كانون سردفتران و دفترياران كه به شرح اين دستورالعمل و با رعايت مقررات و شرايط زير تسليم شده باشد مشمول طرح خوداظهاري قرار مي گيرد".

 

 

 

متن اين تفاهم نامه به اين شرح است: