کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 13 آذر 1400

اطلاعیه درخصوص آزمون دفتریاری

اطلاعیه درخصوص آزمون دفتریاری

اطلاعیه درخصوص آزمون دفتریاری


با عنایت به اینکه آزمون کتبی جذب دفتریاری، روز جمعه مورخ ۲۶|۶|۱۴۰۰ رأس ساعت ۹ صبح در کانون سردفتران و دفتریاران استان مربوطه برگزار خواهد شد، لذا متقاضیانی که در اجرای ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران از ناحیه سران دفاتر اسناد رسمی بعنوان دفتریار اول یا دفتریار دوم معرفی شده اند لازم است از تاریخ ۱۳|۶|۱۴۰۰ لغایت ۲۰|۶|۱۴۰۰ با مراجعه به درگاه الکترونیکی مؤسسه معین اداره به نشانی اینترنتی:   WWW.SAAZMOON.COM   نسبت به ثبت نام و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. کارت ورود به جلسه آزمون دفتریاری از تاریخ ۲۳|۶|۱۴۰۰ لغایت ۲۵|۶|۱۴۰۰ با کد رهگیری، از طریق سایت مذکور قابل دریافت خواهد بود.

تاریخ ارسال خبر: 
۱۱|۶|۱۴۰۰