کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 13 آذر 1400

واکسیناسیون بیش از چهار هزار نفر سردفتران،دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی در کانون

واکسیناسیون بیش از چهار هزار نفر سردفتران،دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی در کانون

عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران ظرف مدت ۵ روز گذشته ۴۰۹۲ نفر از سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی واکسینه شده اند.

 به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران علیرضا سلیمی نایینی با اشاره به فرآیند اخذ مجوز واکسیناسیون همکاران توضیح داد؛ با دستور رئیس کانون سردفتران و دفتریاران برای چندمین بار موضوع واکسیناسیون عمومی همکاران در سطح کشور در دستور کار قرار گرفت و ظرف ماه گذشته با مراجعات مکرر و پیگیری های صورت گرفته از طریق وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی مجوزهای لازم به منظور واکسیناسیون همکاران همکاران سراسر کشور دریافت شد که این مجوز جهت هماهنگی و اجرا به کلیه استانها اعلام و در استان تهران نیز بعد از پیگیری‌های انجام گرفته در دانشگاه علوم پزشکی تهران و تخصیص سهمیه واکسن به منظور واکسینه شدن حدود ۴ هزار نفر از همکاران، با دستور رئیس محترم کانون سردفتران و دفتریاران؛ کلیه تجهیزات لوازم تامین مورد نیاز و نیروهای لازم جذب و واکسیناسیون همکاران بلافاصله بر اساس اولویتهای اعلام شده آغاز گردید.

خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد با توافق صورت گرفته مقرر شده بود تا ظرف چهار روز عملیات واکسیناسیون عمومی همکاران در محل کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شود.

 وی با اشاره به جزئیاتی از این طرح افزود؛  در روز اول اجرای این طرح ۳۰۸ نفر، در روز دوم ۴۴۸ نفر ، در روز سوم ۹۸۴ نفر ، در روز چهارم ۱۲۰۰ نفر و در روز آخر ۱۱۵۲ نفر از سردفتران، دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی مبادرت به دریافت واکسن نمودند.

سلیمی نایینی با اشاره به معطلی همکاران در روز چهارم اجرای این طرح توضیح داد؛  ابتدا و علیرغم تبیین و توضیح شرایط، مرجع مربوطه با انجام واکسیناسیون در روز پنجم مخالفت نمود و اصرار بر اجرای کارها ظرف ۴ روز داشت و مقرر گردید تا ۳ روز از فرصت تعیین شده را جهت استفاده همکاران سردفتر و دفتریار و روز آخر را به منظور حضور کارکنان دفاتر اسناد رسمی در نظر بگیریم. البته در روز چهارم تعداد قابل توجهی از همکاران سردفتر و دفتریار که در روزهای گذشته موفق به حضور جهت دریافت واکسن نشده بودند به کانون مراجعه نموده و سبب برخی ناهماهنگی ها در اجرای طرح گردید.

عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران وی تصریح کرد؛ در حالی که بسیاری از از نهادها، سازمان ها و بخش های مشابه در کشور امکان تامین تمام یا بخش عمده‌ای از نیازهای خود در این حوزه را نداشتند، کانون سردفتران و دفتریاران ظرف مدت ۵ روز مبادرت به تزریق ۴۰۹۲ واکسن به همکاران سردفتر و دفتریار و کارکنان دفاتر اسناد رسمی نمود و مطمئناً گام مهمی در جهت حفظ سلامتی همکاران در این شرایط بحرانی برداشته شد.

 خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد؛ پیگیری به منظور دریافت نوبت دوم واکسن همکاران بلافاصله آغاز تا در زمان مقرر واکسن تمامی افرادی که واکسن نوبت اول را دریافت نموده اند تامین گردد.

وی از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و همچنین ریاست و پرسنل پرتلاش مرکز بهداشت جنوب تهران که در اجرای بی وقفه این طرح همکاری شایسته ای داشتند، صمیمانه تشکر کرد.

تاریخ ارسال خبر: 
1400/6/16