کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 13 آذر 1400

مراسم یاد و خاطره جناب آقای عظیمیان

مراسم یاد و خاطره جناب آقای عظیمیان
مراسم یاد و خاطره جناب آقای عظیمیان و تمام عزیزانی که از خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی بر اثر ابتلا به بیماری منحوس کرونا به دیدار حق شتافتند آقایان صادقی بیت سیاح و خانم ناصری برگزار شد.
تاریخ ارسال خبر: 
1400/6/17