کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 13 آذر 1400

اطلاعیه مجمع عمومی شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری در حوزه اسناد نقل و انتقال خودرو

اطلاعیه مجمع عمومی شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری در حوزه اسناد نقل و انتقال خودرو

اطلاعیه مجمع عمومی شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری در حوزه اسناد نقل و انتقال خودرو

تاریخ ارسال خبر: 
1400/06/30
پیوست (فايل ضميمه)اندازه
شورای عالی.pdf922.24 کیلوبایت