کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 07 خرداد 1401

بخشنامه معاون امور اسناد سازمان ثبت درجهت تسهیل و تسریع ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی است

بخشنامه معاون امور اسناد سازمان ثبت درجهت تسهیل و تسریع ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی است

بخشنامه امروز معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جهت تسهیل و تسریع ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و به منزله تأیید مجددی بر صلاحیت اختصاصی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم سند رسمی انتقال وسائط نقلیه است


محمدرضا محامد
دبیر هیأت مدیره شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری کشور ضمن بیان این مطلب که مراکز تعویض پلاک اخیرا از ارائه تأییدیه تعویض پلاک به مراجعان خودداری نموده اند و این موضوع موجب سرگردانی مردم شریف و  ابهاماتی برای دفاتر اسناد رسمی شده بود معاونت محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به فوریت و جهت تسهیل و تسریع امور مراجعان جهت تنظیم اسناد اتومبیل طی بخشنامه ای تنظیم و ثبت اسناد انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را بی نیاز از ارائه هرگونه گواهی از سوی مراکز تعویض پلاک دانسته و مطابق این بخشنامه از این پس دفاتر اسناد رسمی می توانند رآسا و با اخذ و رؤیت اسناد رسمی مبنی بر مالکیت فروشنده و احراز دریافت پلاک جدید توسط خریدار نسبت به تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو اقدام نمایند.

 

وی ضمن تأکید بر صلاحیت عام وذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد نقل و انتقال مطابق ماده 1287 قانون مدنی و ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 تصریح قانون گذار در مواد 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تبصره 5 ماده 29 و تبصره یک ماده 30 قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده را دلیل روشنی بر صلاحیت اختصاصی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو دانسته و بخشنامه جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در همین راستا و تأکید مجددی بر این موضوع ارزیابی نمود. 

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
140/06/31