کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 07 خرداد 1401

علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نامه ای به ریاست جمهوری

علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نامه ای به ریاست جمهوری

علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نامه ای به ریاست جمهوری
خواستار استفاده از اختیارات قانونی در راستای اجرای اصل  ۱۱۳قانون اساسی به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی و تذکر و اخطار به نقض کنندگان قانون  شد.

تاریخ ارسال خبر: 
1400/7/10
پیوست (فايل ضميمه)اندازه
riasat jomhori.pdf1.32 مگابایت