کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 29 ارديبهشت 1401

یکصد و هفتاد و هفتمین ویکصد و هفتاد هشتمین ماهنامه کانون سردفتران ودفتریاران

یکصد و هفتاد و هفتمین ویکصد و هفتاد هشتمین ماهنامه کانون سردفتران ودفتریاران

شماره ۱۷۷ و ۱۷۸ ماهنامه کانون چاپ و در حال توزیع به مشترکین است و به سرعت در سایت کانون بارگذاری و قابل دریافت خواهد بود. به احترام نایب رئیس فقید کانون سردفتران و دفتریاران ، مرحوم محمد عظیمیان رنگ این شماره مشکی و پس از پیام های تسلیت ، مقالات و مطالب بسیار ارزشمندی در خصوص مسائل روز دفاتر اسناد رسمی از جمله سند تحول قوه قضائیه ، دلایل عدم تاثیر شهادت و امارات قضائی بر سند رسمی و نقد ماده ۶۲ ق احکام دائمی ، صلاحیت مرجع تنظیم سند انتقال خودرو ، احراز هویت هوشمند ، نقد رای دیوان عدالت در خصوص اخذ اثر انگشت سردفتر ، نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران در این شماره خواندنی است.

تاریخ ارسال خبر: 
1400/7/12