کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 07 خرداد 1401

اطلاعیه بازرسی کانون درخصوص پرداختهای مربوط به ده درصد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

اطلاعیه بازرسی کانون درخصوص پرداختهای مربوط به ده درصد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

اطلاعیه  واحد نظارت و بازرسی کانون درخصوص پرداختهای مربوط به ده درصد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور

 

اطلاعیه
بسمه تعالی
قابل توجه کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور
شایسته است همکاران محترم ضمن بررسی پرداختهای مربوط به ده درصد حق التحریر( موضوع ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳) ، حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ این اطلاعیه نسبت به واریز هر گونه بدهی احتمالی، قبل از مراجعه و انجام بازرسی مالی توسط بازرسین دفتر نظارت و بازرسی کانون اقدام فرمایند . بدیهی است در صورت عدم اقدام جهت پرداخت بدهی ، علاوه بر تعلیق هر گونه خدمات، اعم از خدمات درمانی و مالی و غیره، بدون اغماض نسبت به اعلام تخلف ، جهت رسیدگی در مراجع ذیصلاح اقدام خواهد شد.

 

تاریخ ارسال خبر: 
1400/08/05