کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 05 خرداد 1401

هیات مدیره دومین دوره کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان غربیتعیین شد

هیات مدیره دومین دوره کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان غربیتعیین شد

هیات مدیره دومین دوره کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی تعیین شد.

به گزارش روابط عمومی، پیرو برگزاری انتخابات دومین دوره هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی، مطابق ماده ۶۵ قانون دفاتر اسناد رسمی، اولین جلسه هیات مدیره دور دوم کانون جهت تعیین سمتهای مصرح در قانون مذکور تشکیل و اعضای هیات مدیره به این شرح انتخاب و تعیین سمت شدند:


احمد فتح الهی به عنوان رئیس هیات مدیره
علی عادلی به عنوان نائب رئیس هیات مدیره
مرتضی پاشائی به عنوان خزانه دار
طاهرامامی به عنوان دبیر
نادر حاجی قلیزاده به عنوان عضو


دیگر اعضای منتخب عبارتند از :


کامران گلابی عضو اصلی دفتریار
جعفر مکاری عضو اصلی دفتریار
رسول نوری عضو علی البدل دفتریار
عادل همت زاده عضو علی البدل سردفتر
بهمن درویشی عضو علی البدل  سردفتر

تاریخ ارسال خبر: 
1400/10/04