کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 05 خرداد 1401

تعرفه ارائه خدمات الکترونیکی امور ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی

تعرفه ارائه خدمات الکترونیکی امور ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی

تعرفه ارائه خدمات الکترونیکی امور ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی

تاریخ ارسال خبر: 
1401/01/30
پیوست (فايل ضميمه)اندازه
1__1650345247839.jpg303.66 کیلوبایت
2__1650345262410.jpg130.24 کیلوبایت
3__1650345271879.jpg455.08 کیلوبایت
4__1650345279008.jpg417.31 کیلوبایت