کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 05 خرداد 1401

35٪ تخفیف مجموعه ورزشی انقلاب ویژه سردفتران و دفتریاران

35٪ تخفیف مجموعه ورزشی انقلاب ویژه سردفتران و دفتریاران

پيرو تمديد تفاهم نامه في مابين كانون سردفتران و دفترياران و مجموعه ورزشي انقلاب تهران، همكاران متقاضي كارت عضويت يك ساله از اين مجموعه، مي توانند از تاريخ ۱۴۰۱/۲/۵ در روزهاي اداري از ساعت ۸ الي ۱۵ جهت دريافت معرفي نامه به كميته رفاهي ورزشي كانون مراجعه نمايند.

به گزارش روابط عمومی، با ارائه معرفي نامه كانون، 35% از هزينه صدور كارت عضویت به عنوان تخفيف (ويژه سردفتران و دفترياران) كسر خواهد شد.

هر سردفتر يا دفتريار اول اعم از شاغل و بازنشسته مي تواند براي سه نفر از اعضاي خانواده ( يا دفتريار دوم و كاركنان دفترخانه) معرفي نامه اخذ نمايد.  
-در هنگام مراجعه به كانون، نيازي به ارائه مدارك (كپي شناسنامه و كارت ملي و عكس) نيست.
كارت عضويت يكساله در محل دفتر مديرعامل مجموعه انقلاب صادر مي گردد و همكاران پس از اخذ معرفي نامه از كانون مي بايست با در دست داشتن مدارك لازم به آن باشگاه مراجعه نمايند.
در صورت مراجعه نماينده سردفتر به كانون جهت اخذ معرفي نامه، معرفي آن شخص در سربرگ دفترخانه ضروري است.

تاریخ ارسال خبر: 
1401/02/04