کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 08 بهمن 1401

روش جدید پرداخت اقساط وام صندوق تعاون کانون سردفتران ودفتریاران

روش جدید پرداخت اقساط وام صندوق تعاون کانون سردفتران ودفتریاران

روش جدید پرداخت اقساط وام صندوق تعاون کانون سردفتران ودفتریاران

 

به گزارش روابط عمومی برای پرداخت اقساط وام صندوق تعاون کانون سردفتران ودفتریاران به یکی از دو روش زیر عمل کنید:

 


1. ابتدا وارد پرتال کانون به نشانی  https://portal.notary.ir/  شوید.

 الف) در صفحه اصلی پرتال، گزینه سامانه "پرتال جامع کانون" را انتخاب کنید.
ب) برای نام کاربری و رمز عبور (هر دو) کدملی خود را وارد نمایید و پس از ورود می توانید رمز عبور خود را تغییر دهید.
ج)  گزینه امور مربوط به وام را انتخاب نمایید.
د)  گزینه پرداخت اقساط وام را انتخاب و قسط وام را پرداخت نمایید.

2.روش پیشین پرداخت از طریق فیش نقدی بانک ملی نیز معتبر است.

برای این منظور به همراه داشتن شناسه یا کد وام الزامی است.
شماره حساب برای پرداخت اقساط وام صندوق تعاون کانون:  0200833595000 بانک ملی به نام "دستگاه عملیاتی اجرایی کانون سردفتران و دفتریاران" است.

تاریخ ارسال خبر: 
1401/02/04