کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 05 خرداد 1401

قابل توجه کلیه همکاران سردفتر متقاضی بازنشستگی در سراسر کشور

قابل توجه کلیه همکاران سردفتر متقاضی بازنشستگی در سراسر کشور

قابل توجه کلیه همکاران سردفتر متقاضی بازنشستگی در سراسر کشور

همکارانی که واجد شرایط بازنشستگی برابر قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه مصوب سال ۱۴۰۰ می‌باشند، جهت برخورداری از مزایای این قانون، در اولین فرصت نسبت به ارسال مستقیم درخواست بازنشستگی خود و معرفی جانشین به معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام فرمایند.

تاریخ ارسال خبر: 
1401/02/10