کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 08 بهمن 1401

تاکید معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تکمیل پرونده های مالیاتی سران دفاتر اسناد رسمی

تاکید معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تکمیل پرونده های مالیاتی سران دفاتر اسناد رسمی

تاکید معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تکمیل پرونده های مالیاتی سران دفاتر اسناد رسمی

سردفتران محترم از تکمیل بودن پرونده مالیاتی اطمینان حاصل فرمایند. علی الخصوص وصل بودن دستگاه کارتخوان دفتر در سامانه مالیاتی به عنوان پذیرنده مورد تاکید است.

پیوست (فايل ضميمه)اندازه
123.jpg444.63 کیلوبایت