کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 05 خرداد 1401

آزمون کتبی اختبار سردفتری در کانون سردفتران برگزار شد

آزمون کتبی اختبار سردفتری در کانون سردفتران برگزار شد

آزمون كتبي اختبار سردفتري جهت اخذ نظر مشورتي كانون سردفتران و دفترياران برگزار شد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، اين آزمون براي متقاضيان سردفتري از طريق ماده 69 قانون دفاتر اسنادرسمي برپا شد كه طي آن 36 داوطلب از سراسر كشور با تشكيل پرونده در كميسيون آموزش اين كانون، بيش از دو ساعت به سوالات تشريحي پاسخ دادند.

 

پيش از اين، آزمون اختبار در كانون به صورت انفرادي از متقاضيان اخذ مي شد كه با تصميم گيري اعضاي هيات اختبار كانون سردفتران و دفترياران، اين آزمون براي متقاضيان از سراسر كشور به صورت جمعي برگزار مي شود و پس از اخذ نمره قبولي در آزمون اختبار مكتوب، اختبار شفاهي براي پذيرفته شدگان برگزار خواهد شد.

 

نتايج اين آزمون پايان هفته جاري از سوي كميسيون آموزش كانون سردفتران و دفترياران اعلام خواهد شد.

 

انتهاي پيام