کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 07 خرداد 1401

درخواست وام سردفتران ودفتریاران بازنشسته

1- سردفتران ودفترياران بازنشسته اي كه از قبل "نام كاربري" و "كلمه عبور" آنها فعال گرديده است از اين قسمت جهت درخواست وام اقدام نمايند:

 درخواست وام بازنشستگان

 

******************************

2- سردفتران ودفترياران بازنشسته اي كه جهت ورورد به سايت "نام كاربري" و "كلمه عبور" ندارند بايستي درخواست ثبت نام خود را از طريق لينك زير ارسال نمايند:

فرم ثبت نام بازنشستگان در سايت كانون