کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 06 فروردين 1402

نظارت و بازرسی

دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران

 

دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران یکی از دفاتر پنج گانه ای است که در راستای اجرای بند 6 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی در محل کانون سردفتران و دفتریاران مستقر است.

 

اعضای این دفتر که طبق ضوابط و شیوه نامه مربوط از بین سردفتران مجرب و کارآزموده و افراد مورد وثوق با تحصیلات تخصصي در رشته حقوق قضایی تشکیل شده و بازرسان این دفتر نیز از بین سردفتران بازنشسته با تجربه و خوش سابقه برگزیده شده اند.

 

وظایف این دفتر؛ بازرسی و تهیه گزارش در بازرسی های کلی و اجمالی و رسیدگی به شکایات مردمی و همچنین در ارایه نظر کارشناسی در امور مربوط به سردفتری و ثبت اسناد با مراجع ثبتی و قضایی (اعم از دادسراها و دادگاهها و ...) همکاری دارد.