کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 08 بهمن 1401

واحد فناوری اطلاعات

واحد فن آوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران

 

واحد فن آوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران رسماً از سال 1385فعالیت خود را در راستای تامین اهداف کانون با هدف مكانيزه نمودن عمليات اداري واحدهاي كانون و بهينه نمودن فرآیندها آغاز نموده است. 

اقدامات انجام شده در بخش فناوری این واحد به این شرح است:

 

* تهیه و استقرار نرم افزارهای موردنیاز واحدهای کانون به منظورحذف سیستم کاغذی و دسترسی سریع به بایگانی سالیان گذشته ازجمله راه اندازی نرم افزار اتوماسيون اداري،نرم افزاراطلاعات پایه،حسابداری، صندوق تعاون، بیمه و درمان، آمار ماهیانه و 10% و کمیسیون تقسیم اسناد.

 

*راه اندازی پرتال جامع تخصصی جمع‏ آوری اطلاعات دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور با اهداف زیر:

  • تخصیص صندوق پستی برای هريك از سردفتران ودفترياران به منظور تسريع در برقراري ارتباط متقابل با كانون، دريافت گزارشات همكاران در خصوص اسناد مجعول و نظاير آن و اعلام به كليه سردفتران ودفترياران در سراسر كشور به منظور جلوگيري به موقع از گزارش سندجعلي در دفاتر، اطلاع رساني سريع در خصوص بخشنامه ها، آئين نامه ها و دستورالعملها و رويدادهاي حرفه و نيز ايجاد ارتباط فردي بين سردفتران و دفترياران در اقصي نقاط كشور.
  • قراردادن اطلاعات صحیح و به روز دفاتر اسنادرسمی جهت استفاده آحاد جامعه.
  • فراهم نمودن امکان واریز 10% و اقساط صندوق تعاون از طریق این سایت بصورت پرداخت آنلاين و بدون نياز به ارسال فيزيك فيش پرداختي.
  • دريافت مدارك شناسايي سران دفاتر و دفترياران به همراه منسوبين آنها جهت ايجاد پرونده الكترونيكي.
  • حذف تدریجی هزینه های پستی.

 

* انجام امور محوله به کارمندان بخش آمار (ثبت اطلاعات دفاتر درسیستم) و تکمیل اطلاعات پرونده های 10% از سال 80 به بعد.

* ورود اطلاعات جداول آماری و درآمد دفاتر در زیر سیستم ها.

* ارایه گزارش به واحدهای مختلف از جمله امور مالی، کمیسیون تقسیم اسناد، صندوق تعاون و بازرسی حسب درخواست آن واحدها.

* اصلاح و کنترل گزارشات تهیه شده توسط واحد نظارت و بازرسی با توجه به پرونده 10% و اسناد حسابداری.

* کنترل و رفع نقص از مدارک10% دفاتر جهت صدور مفاصاحساب.

* ارسال گزارش عملکرد از سال80 لغایت88 به تفکیک سال جهت رفع نقص از پرونده بیمه و بازنشستگی به سران دفاتر و اخذ تائید اطلاعات و حذف 200-150 برگ شامل نامه ها و فتوکپی از فیشها و... از پرونده 10% و نهایتا مبنا قرار گرفتن گزارش فوق برای صدور هر گونه گواهی در بازه زمانی يادشده برای صدور هرگونه گواهی پرداخت10% جهت ارایه به سازمان ثبت، بازرسی و... در کمترین زمان ممکن.

*تهیه گزارش از آخرین اصلاحات اطلاعات دفاتر اسناد رسمی اعم از آدرس،شماره تماس و.... جهت ارایه به سازمان ها، بانک ها و مراکز دیگر حسب دستور هیات مدیره کانون.