کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 08 بهمن 1401

بیمه و درمان

واحد امور درمانی کانون سردفتران و دفتریاران

 

در این واحد به اموری چون پذیرش و پاسخگویی حضوری، غیرحضوری (تلفنی) و مکاتبه ای، کارشناسی نسخه ها و پرداخت هزینه درمان سرپایی، صدور معرفی نامه بیمارستانی، صدور معرفی نامه داروخانه، صدور معرفی نامه عینک، صدور دفترچه های درمانی استان تهران (صدور اولیه- تعویضی–المثنی) و صدور معرفی نامه جهت دریافت دفترچه برای دفاتر سایر استانها پرداخته می شود.

 

مراکز طرف قرارداد کانون سردفتران و دفتریاران به این شرح است:  

 

  • 22 بیمارستان و موسسه پزشکی
  •  4 مرکز جراحی
  •  7 درمانگاه
  •  2 پزشک
  •   33 داروخانه
  •   32 آزمایشگاه
  •   10 مرکز تصویربرداری پزشکی (رادیولوژی، سیتی اسکن، MRI)
  •   5 مرکز سنجش تراکم استخوان
  •  13 مرکز فیزیوتراپی