کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 08 بهمن 1401

شورای حل اختلاف

 شورای حل اختلاف کانون سردفتران و دفتریاران

 

 

تفکر ایجاد شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور،تفکر مبتنی بر مبانی نظام جمهوری اسلامی و به ویژه مبتنی بر نگاه در انجام "امور مردم به وسیله مردم" بود که در زمان ریاست حضرت آیت الله هاشمی شاهروی در قوه قضاییه نضج گرفت و به بار نشست و بحمدالله با شروع مدیریت حضرت آیت الله آملی لاریجانی بر دستگاه قضایی، کیفی شدن و تخصصی نمودن شوراهای حل اختلاف، مبنای تقویت و توسعه این نهادهای مردمی قرار گرفت.

 

 کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان مجمعی از صاحبنظران عرصه علم حقوق که به حق باید آنها را بیرقدار خصوصی سازی (با قدمتی 80 ساله) دانست، نهادی ارزشمند برای تصدی بخشی تخصصی از شوراهای حل اختلاف بوده و بحمدالله این ظرفیت از چشم مدیران محترم قضایی استان تهران پنهان نمانده و به خوبی مورد توجه واقع شده است. توانمندی کانون در اداره مجتمعی از شوراهای حل اختلاف و تخصصی توانمندی سردفتران محترم در پذیرش مسوولیت شعب تخصصی از شوراها که مسوولیت امور پرونده های مرتبط را با سردفتران و نهاد سردفتری عهده دار شوند، موضوعی بود که به خوبی در دستور کار مقامات قضایی محترم دادگستری کل استان تهران و خصوصا جناب آقای آوایی، رییس کل محترم و جناب آقای دریانی، سرپرست محترم شوراهای حل اختلاف تهران واقع گردید و در اواخر سال 1389، مجتمع شماره 31 شورای حل اختلاف استان تهران در محل کانون سردفتران و با حضور مقامات، صاحبنظران و قضات محترم افتتاح گردید.

 

  دراین مجتمع به اختلافات ما بين سران دفاتر و دفترياران و كاركنان دفاتر اسناد رسمي رسيدگي مي شود كه از دو شعبه 926 و 927 تشكيل گرديده است. آقاي محمد رضا دشتي اردكاني بعنوان سرپرست و آقاي علي خنداني بعنوان معاون اجرايي و خانم فاطمه توكلي بعنوان دبير شورا انجام وظيفه مي نمايند.

 

اعضاي شعبه 926 عبارتند از: آقايان علي خنداني سردفتر 640 تهران- مسعود ماهوتچيان سردفتر 252 تهران-  صابر ناظمي سردفتر 786 تهران و آقاي رضا جامچي سردفتر 516 تهران.

 

اعضاي شعبه 927 عبارتند از: آقايان محمد عظيميان سردفتر 648 تهران- شهرام آلب ارسلان سردفتر 706  تهران و علي تقديسي سردفتر 533 تهران.

 

طبق ماده 18 قانون شوراي حل اختلاف، رسيدگي در شورا با درخواست كتبي و يا شفاهي به عمل مي آيد.

 

دعوي مطروحه اگر در صلاحيت شورا باشد در شعبه مربوطه رسيدگي و درغير اينصورت به مرجع صالح مربوطه ارجاع مي شود.

 

شوراي حل اختلاف كانون سردفتران و دفترياران در حال حاضر در كليه ايام هفته از ساعت 14 الي 18 فعال بوده و روزهاي تشكيل جلسات شعبات روز هاي شنبه و سه شنبه است كه به تناسب افزايش پرونده ها امكان افزايش روز هاي رسيدگي نيز مقدور مي باشد.