کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 08 بهمن 1401

User PIN و So PIN (انواع توکن)

User PIN و  So PIN

 

نوع توکن

رنگ

User PIN

So PIN

E pass3000 auto

سفید

1234

rockey

mobin

1234

ST3

مشکی

12345678

securetoken

FarhangAzma

FAVANAFT

Epass 2000

سرمه ای و بنفش

درج بر روی کارت پیوست شده

درج بر روی کارت پیوست شده

KeyA3

مشکی

keya3

keya3

parskey

مشکی

-

pincode

 

لازم به ذکر است در توکن های parskey ، در صورت تمایل به قرار دادن  User PIN برای آن ها، می توان ابتدا توکن ها را با استفاده از So PINنوشته شده در جدول بالا initialize کرده و User PIN دلخواه برای آنها در نظر گرفت.