کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 06 فروردين 1402

از وبلاگ همکاران

از وبلاگ همکاران

خوابهای طلايي

محضری کوفکا

http://ghasedak54sem.blogfa.com/

دفتر یار ابن طناز قومسی نقل میکند : در لیلی از لیالی که قمر فربه تر از قبل می نمود راس المحضر  شیخ خاطر عاطر پس از اینکه فریضه مصاحبت و ارادت و ملاطفت  با اهل بیت را تمام وکمال بگذاشت از جمع لطیف  رخصت بخواست که ملالت اوضاع و نزاع یومیه-پیشه خودرا - را به عافیتی بدل سازد وبیاساید . خرامان خرامان خورشید وادی چشمانش غروب کرد ونوم شیرین را نوش نمود .شیخ ما در عالم رویا بدید که بید مجنونی پر شاخ در سرایش برویید ودر کوته مجالی بید خودرا از برگهای سبز فارغ نمود و چون درختی بشد سیلی خورده از شتا . قارون را بدید که گنج بر دست گرفته و خرم وخندان گذر می نمود .شوارع بلد مملو از نام شیخ شدی و نظمیه ومالیه وعدلیه و احتسابیه همه کار خویش به شیخ دادی و خود از بی عملی زار ونزار شدی  .قصه دراز و  المنته لله که شیخ ما بود و حوریان کوله به دوش و شراب و گلعذار و خوشگوار .....شب کهنه گردید و مرکب عیش رویای شیخ ما باز بایست  شیخ هراسان به پا شد و خوابگزار را بفرمود که تعبیر کند خوابگزار چو بشنید  لختی تاملی نمود و دستی بر محاسن مرصع ومرتفع خود بکشید وبگفت ای شیخ مژده باد تورا که در ایام آتی به رغم راهورانی که منع سند کنند اقبالتان کتابت سند خودرو است وبس ودیگر آنکه تحریر را به نرخ واقعی ملک کنی و دیگر آنکه بلدیه بی زر وسیم  لوح تورا بر در ودیوار کند و دیگر آنکه تو باشی و محضرت محل رجوع همه کار خلق و بختت بسی بلند  باد که سبد کالا را نیز مشمول شدی ..شیخ ما چو این بشنید نجوا کرد از حضرت حافظ :

حافظ غبار فقر و قناعت زرخ مشوی

کاین خاک بهتر از عمل کیمیا گری

 

[ دوشنبه چهاردهم بهمن 1392 ] [ 10:7 ] [ ابوالفضل عبدوس ] [ نظر بدهید ]

///

انتظارات سردفتران از سازمان در آستانه سال نو وراه حل های پیشنهادی

 

گنجینه(دفتر اسناد رسمی 6 نوراباد لرستان)

 http://falah6.blogfa.com/

۱- انتظار اول این است دفتر ثبت سند "دفتر سردفتر "از چرخه کار دفاتر اسناد رسمی حذف شود وبرای جایگزینی آن چندین پیشنهاد طرح می گردد :

الف : دفتر سردفتر به همین شکل به دفاتر داده شود اما بجای وارد کردن ونوشتن کل متن سند تنظیمی عبارت "بشرح مفاد ومندرجات در سامانه ثبت انی ومتن تنظیمی تحویلی به متعاملین که پس از تایید متعاملین توسط سردفتر " تایید نهایی شده است قید گردد .زیرا در وراقع هدف از نوشتن ونگارش وعبارت ثبت سند "تطابق آن با واقعیت خواسته شده از سردفتر است .

 

ب: اعتماد به سردفتر ودفترخانه ها : در این صورت بایستی سازمان بجای دفتر اعلام نماید که سند در سه نسخه چاپ گردد ونسخه سوم پس از تایید وامضا " برگه سند "در دسته های ۱۰۰ تا ۲۰۰  تایی بصورت دفاتر موجود در مدارس صحافی گردند که مقداری اعتماد به سردفتران ودفترخانه ها از جانب سازمان  لازم دارد .

ج: سازمان کل دفاتر را با هزینه خود "یا خودشان" مجهز به قلم نوری ویا دستگاه اخذ اثر انگشت بنماید تا کلیه دفاتر بجای نوشتن دفتر" اثر انگشت اشخاص یا امضای انها را گرفته ودر سامانه بارگزاری کنند هر چند که فضای موجود برای این کار وذخیره ان در مرکز "شاید مقداری مشکل باشد اما دور از دسترس نیست وبا روشهای نوین قابل اجرا است - روشهای ذخیره : سازمان می تواند ماهانه کل اطلاعات سامانه را تخلیه کند ودر فضایی مانند کاری که سازمان ثبت احوال انجام می دهدذخیره نماید  - دفاتر ملزم به پشتیبان گیری ماهانه از اطلاعات خود باشند وحتی انرا در قالب لوح فشرده به ادارات ثبت تحویل دهند وبعید می دانم حالتی پیش بیاید که اطلاعات بکلی از بین بروند واین شیوه قطعا از نگهداری دفاتری که اکنون در دفترخانه ها در معرض انواع واقسام خطرات هستند بهتر خواهد بود .

د: البته سردفتران با گواهی امضا الکترونیک برای کل مردم که راه حل خوبی است مخالف نیستند اما اینکه مردم را به یکباره مجهز به گواهی امضا الکترونیک کنیم قطعا کاری دشوار وهزینه بر است ونیاز به محدود زمانی خاصی دارد.

 ۲- انتظار دوم از سازمان این است که بایگانی نسخه دوم برگ گواهی امضاها از ابتدای سال ۱۳۹۳ توسط دفاتر منتفی گردد وراه حل پیشنهادی ان :

بجای فتوکپی وبایگانی کردن نسخه دوم "  کل گواهی امضا های روزانه را تحت عنوان شماره های تنظیمی روی برگه در رایانه اسکن ونامگذاری کنیم در اینصورت هم فضایی در بایگانی اشغال نمی شود وهم وضوح انها بهتر است وهم برای بازرسی ومواردی از قبیل ان کار راحت تر خواهد بود وحتی می توان ماهانه انها را در قالب لوح فشرده به سازمان ارائه داد .

۳-برنامه دستگاه پوز "دستگاه کارتخوان "در دفاتر تغییر یابد  .وراه حل پیشنهادی "

الف :از ابتدای سال ۱۳۹۳ برنامه بصورتی باشد که فیلدهای اجباری توسط دفاتر صرفا شامل شماره سند - حق الثبت وحق التحریر باشد وفیلدهای نام ونام خانوادگی "کد ملی "نوع سند حذف گردند زیرا اگر فرض بر بازرسی است در اینصورت راحت تر قابل بازرسی روزانه توسط سازمان خواهد بود ودر وقت دفترخانه ها هم صرفه جویی خواهد شد ودقت نیز بیشتر می شود

ب : اگرچه نظر خود من این است که صرفا شامل حال "حقوق دولتی باشد "وحقوق دفترخانه از طریق دستگاه کارتخوان دیگری غیر از بانک ملی "باشد زیرا در انصورت می توان کل دفاتر را مجبور به وصول حقوق از طریق دستگاه کارتخوان نمود ودر صورت اختلاف اشخاص با سردفتر "مبنا ی رفع اختلاف هزینه وصول شده از طریق کارتخوان ملی یا غیر ان باشد .

۴-کل دفترخانه ها حق انجام خدمات قضایی که به دفاتر خدمات قضایی واگذار می شود را دارا باشند اگر هدف خدمت به مردم است انحصار ارائه این خدمت در دست عده ای خاص حرف بی ربط "بیهوده "وخارج از هدف تعیین شده توسط قوه قضائیه است .

۵- کانون با یک سرمایه گذاری ومشارکت قادر خواهد بود با یک تیر دو نشان را هدف قرار دهد کانون باید در خرید محل مناسبی برای دفاتر اقدام نماید وچه لقمه ای نقد تر از دفترخانه ها برای کانون " دفاتری که نیاز به خرید مکانی برای محل فعالیت خود هستند باید توسط کانون وخود سازمان ثبت  حمایت شوند چرا سردفتران بجای مراجعه به بانکها به خود کانون ویا  سازمان ثبت مراجعه نکنند چرا سود حاصل از این کار به جیب خود سازمان یا کانون نرود از طرفی زیر مجموعه های سازمان وکانون که دفترخانه باشد جایی مطمئن وخوب خواهند داشت وتبعات سرقت وغیر ان نیز به حداقل خواهد رسید البته ما در جامعه متاسفانه الگوی خود را این جمله قرار داده ایم : اکتفا کنیم به آنچه که بدست آورده ایم "در حالیکه در امد کانون وسازمان ثبت شاید خیلی بیشتر از سرمایه بانک مسکن در کل کشور باشد کانون چنانچه به این امر وارد شود ضمن رونق وشکوفایی خود کانون اقدام مثبتی برای دفاتر انجام داده است .

۶-به موضوع حق التحریر اسناد قطعی غیر منقول باید توجه گردد باید رویه اخذ مبلغ بیشتر " توسط بنگاهها "ودرصد های غیر متعارف برچیده شود باید با یک تصمیم شجاعانه مردم را در این مسیر قرار داد که نباید برای یک سند قطعی غیر منقول هزینه ای به بنگاه دار داد که کمر اشخاص ومردم را شکست " هزینه ای که برای آن جز یک کد رهگیری بی مصرف چیزی دیگری نمی توان یافت قدمت سازمان ثبت با این همه دفتر معتبر وارزشمند قطعا باید بیشتر از دفتر صدبرگی بنگاه داری باشد که جز به منافع خود "حباب بیش از حد مسکن  که دامن زده است وخیلی از موارد دیگر باشد اما مسئولی می خواهد قدرتمند ونیرومند ومقتدر ونترس وشجاع "باشد که آقای دکتر تویسرکانی پرچم دار این حرکت به حال اجتماع باشد .

این حداقل انتظار به حق دفاتر است این شرح حال دل همه ی همکاران در سراسر کشور است هرچند که کاستی ها بیش از این است اما باید به حداقل ها اکتفا نمود این همان شعار ورفتاری است از ما که در برخورد با تکه نانی که بر روی زمین افتاده وآنرا برداشته وبوسه می زنیم وحتی می خوریم اما در برخورد با پیچ ومهره سواری سانتافه   با لگد انرا به داخل جوی اب پرت می کنیم در حالیکه  ارزش ان بیش تر از ۲۰  هزار تومان است واین مصداق جمله ای است " که ما به حداقل ها قانع ایم " سال ۱۳۹۳  سالی است که ساعت ودقیقه آن بر روی عدد ۲۰ میچرخد ولحظه تحویل  سال ۲۰ و۲۰  دقیقه است خدا کند با اتخاذ تصمیمی در حد عالی نمره ای ۲۰  برای خود در تاریخ این کشور ثبت نماید .

نوشته شده در  جمعه یازدهم بهمن 1392ساعت 11:35 قبل از ظهر  توسط لطیف فلاحی

///

 

تنظیم سند رضایت نسبت به رای صادره بر محکومیت زوج بر پرداخت مهریه

 

قسطاس

http://www.seyyedhatami.blogfa.com/

تنظیم چنین سندی در قالب رضایت دعوی و بر اساس متن مشترک و مشابهی که غالبا مورد استفاده عموم همکاران است؛ به لحاظ قوانین و مقررات جاری دفاتر خالی از اشکال بوده و هیچ مقرره ای مبنی بر عدم تنظیم چنین سندی وجود ندارد

اما موضوع حایز اهمیت توجه به ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی است به خصوص بند ج این ماده.

مطابق ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی" - استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي گيرد :

الف - خواهان مي تواند تا اولين جلسه دادرسي ، دادخواست خود را مسترد كند . در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد .

ب - خواهان مي تواند مادامي كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند. در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي نمايد .

ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي صرف نظر كند. در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد ."

اینک اشخاصی که در مرحله ج یعنی ختم مذاکرات، خواهان تنطیم سند رضایت می شوند باید آگاه باشند که تنظیم چنین سندی در این مرحله به منزله استرداد دعوا تلقی و منجر به صدور قرار رد دعوا خواهد شد و سردفترانی که نسبت به چنین پرونده هایی که رای محکومیت بر آنها صادر شده، سند رضایت از جانب زوجه/خواهان/محکوم له تنظیم مینمایند باید صاحب سند را از نتیجه و اثر تنظیم چنین سندی آگاه نمایند. در مورد مذکور زوجه / رضایت دهنده با تنظیم این سند حق اقامه مجدد دعوای مطالبه مهریه را برای همیشه از دست میدهد و امضای وی ذیل سند حاکی از این است که زوجه از دعوای خود به طور کلی صرفنظر کرده و اثر  اعتبار امر مختومه بر این پرونده اعمال و جاری خواهد شد و این فرد دیگر نمی تواند مهریه خود را از طریق قضایی و مراجعه به دادگاه مطالبه نماید امری که به هیچ وجه منظور و قصد زوجه نبوده است.  هرچند که سقوط دعوا منجر به انصراف از دعوا و حق مراجعه به مراجع صالح می گردد و در خصوص ذی حقی یا بی حقی خواهان در ماهیت دعوا تصمیم گرفته نمی شود و این قرار مانع ادای وظیفه زوج به اختیار و پرداخت تعهد/مهریه نخواهد بود و زوج هر زمان می تواند به میل خود مهریه را پرداخت نماید ولی تنظیم سند رضایت اثر سقوط دعوا را داشته و زوجه برای همیشه حق مراجعه به مراجع صالح و پیگیری حق خود را از دست خواهد داد. چرا که اثر سقوط دعوا مساوی اثر اعتبار امر مختومه میباشد.

قرار سقوط دعوا بدین معنی است که خواهان در موضوع مطروحه هیچگونه ادعا و حقی در هیچ شرایط و زمانی برای خود قایل نیست، و از این رو قرار سقوط دعوا اعتبار قضیه محکوم بها را پیدا می‌کند [1].

بنابر نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه «قرار سقوط دعوا به منزله رأی بر بی حقی است و چنانچه قطعی شده باشد، اعتبار امر مختوم خواهد داشت.»[2]

1- احمدی، نعمت؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات اطلس، 1375، چ  اول، ص 410 و متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، 1348، ج سوم، ص 228

2-نظریه شماره 5776/1377 مورخ 20/11/1362 به نقل از شهری، غلامرضا وحسین آبادی، امیر؛ مجموعه نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در مسایل مدنی از سال 58 به بعد، تهران، انتشارات روزنامه رسمی، 1382، ش 126، ص 96 . برای دیدن نظر مخالف با این نظریه رک به شمس،عبداله؛ پیشین، ج 3، ش 139، ص 79

ارسال در تاريخ سه شنبه 1392/11/15 توسط مریم سيدحاتمی

///

حق رأی را جدی بگیریم

 

ثبت نگار ( دفتر اسناد رسمی 75قم)

http://75qom.blogfa.com/

...پراکنده ایم و متشتت !گاهگاهی  بصورت اتفاقی یکدیگر را در راهروهای ادارات  ثبت اسناد و املاک  میبینیم و در جلسات نه چندان پر رونقمان  بادردها و آمال و آرزوها ی مشترکمان  درسکوت محض کنار هم نشسته ایم اما گویی باهم قهریم ؛ زیرا همدیگر را نمیشناسیم !

 در سالنها مرسوم است ردیف های اول جلسات سخن مختصر میگویند و آنهایی که در ردیفهای وسط یا اخر نشسته اند کمتر شنیده یا دیده میشوند برخی نیز بطور اساسی باسکوت زاده شده ایم  و برخی نیز روحیه ی صحبت و سخنوری ندارند مثل خودم  به هر دلیل !!

ختم جلسات پذیرایی با ساندیس و  لب به نی های شکر آب ! با نگاههای گریزان ازهم  وبی خداحافظی سالنها را ترک کردن عادتمان شده است !

برخی که همدیگر را میشناسند سلام علیکی کوتاه دارندو  می نالند و  گلایه میکنند واز بی عدالتی ها ی روزگار شغلمان  شکوه میکنند و میگویند درد دارند و تب میکنند و انگشت اشارت به برخی نشانه میروند ومدعی اند  کسی به حرفشان  گوش نمیدهد اما گویی جدی نمیگویند !دلیل  این عدم جدیت را در ابطال اولین آگهی هیأت نظارت و ضعف در کامنت گذاری  ذیل مطالب مرتبط با انتخابات کانون میتوان یافت  .

به هرحال همگی امیدواریم اخبار خوشایندی از مشارکت همکاران منتشر شود زیرا  به نظر حقیر اگر به اصل تعیین سرنوشت و حق انتخابات حرفه ای برای خودمان قایل باشیم و یا اگر از وضعیت کنونی ناراضی هستیم  تنها اراده های ماست که میتواند با انتخاباتی پرشور سرنوشتمان را رقم بزند .

اگر جامعه سردفتران را برای پیگیری مطالبات و حقوق افزون بر 200سردفتر و دفتریار و سایر کارکنان دفاتر اسناد رسمی کافی میدانیم که فبها المراد !واگر کانون شدن جامعه را برای تأمین حقوق و منافع و مطالباتمان قبول داریم و چشم امید به آن بسته ایم که بدون شک  اراده و اختیار و رأی ما در صندوقهای رأی تعیین کننده است !

اگر تعهد به هنجارهای نوشته و نانوشته سردفتری را دنبال میکنیم به یقین رأی ما تأثیرگذاراست!

اگر به دنبال نخبه گزینی از میان جمیع نخبگان این شغل پر مسولیت  در شهر خویش هستیم کدام راهکار بهتر از  ابزار و نهاد انتخابات  که فرایند بدون اجبار دنیای جدید است !

اگر بدنبال کنترل برخی  خود رأیی ها و بیعدالتی های متصوره ی خودمان و تغییر در وضعیت شغلی خویش هستیم  حق رأی ما تعیین کننده است !

اگر تشتت و پراکندگی را می پسندیم که مرادمان حاصل است و لیکن اگر قصدمان  وحدت و همدلی برای پیشبرد و ارتقاء وضعیت  صنفی وشغلیمان است مشارکت در رویداد انتخابات ارجح است .

 در این رویداد صنفی  نه وزارت کشور و نه شورای نگهبان دخالتی ندارند اجرا و نظارت با کاتبان بالعدل است خدا کند جلسه ای باشکوهتر از نشست شکوهمند سینما وتوس  میزبان ،مجری و ناظر بر اولین انتخابات کانون سردفتران قم باشد .

البته قدردان زحمات و پیگیریهای همکاران  محترم جامعه سردفتران و دفتریاران که خود در تلاشند تا جامعه کانون شود  و همچنین تلاشهای همکاران وبلاگ نویس و بلاگهای تا کانون ، عدل نویس و 35 قم و دفترخانه خواهیم بود ... رأی من ،رأی تو،رأی ما مساوی است با تشکیل کانون ما .

پنجشنبه بیست و ششم دی 1392

م : ن : هدایت اله رستگار

///

 

معرفی يك وبلاگ

http://markazimahzar.blogfa.com/

وبلاگ جامعه سردفتران و دفتریاران استان مرکزی به نشانی بالا راه اندازی شد.

این وبلاگ که در مدت کوتاه پیدایی خود بیش از 2000 بازدید کننده داشته است، با بهره گیی از هیات تحریریه ای قوی و استفاده از قالبی زیبا همراه با جذابیت های بصری و آوای موسیقی دلنشین ، می تواند دقایق بسیاری شما را در مجیط خود سرگرم کند و همزمان مقالات و اطلاعات مفیدی در اختیارتان بگذارد.

///

 

ديباچه

خدا را شكر مي كنم كه توفيقي دوباره به من عطا فرمود تا صفحه‌ي بي واسطه را با معرفي وبلاگي نوظهور و گزينشي از مطالب ساير وبلاگ ها حضورتان تقديم كنم .خط مشي بي واسطه در دوره‌ي جديد ، پرهيز از تكرار و همزمان ارائه‌ي نوشته هاي متفاوت است.

در فضاي باز مجازي ِ دفاتر اسناد رسمي، نه به تعداد سردفتران و دفترياران ، اما تعداد زيادي وبلاگ وجود دارد كه آشنايي با آنها براي طرفين سودبخش است . از آنجا كه هروبلاگ ، ويترين ِ طرز تفكر صاحب آن است ، به راحتي مي توان با مطالعه‌ي نوشته هاي وبلاگ ، به روحيات نويسنده اش پي برد .

در نتيجه همفكران به راحتي يكديگر را پيدا مي كنند و با تبادل انديشه و راهكارهاي جديد ، موجبات اعتلاي صنف را فراهم مي نمايند.

و من الله التوفيق.