کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 08 بهمن 1401

راه اندازی سرویس پرداخت هزینه استعلام،شهری و روستائی برروی دستگاه pos

پيرو ابلاغ سازمان محترم ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر راه اندازي سرويس جديد استعلام شهري و روستايي دفاتر ثبت اسناد، بدينوسيله باستحضار مي رساند سرويس پرداخت استعلام شهري و روستايي با قابليت پرداخت از طريق دستگاههاي POS متصل به سوئيچ خزانه، راه اندازي و عملياتي گرديده است. لازم بذكر است سرويس مذكور جدا از پرداختهاي قبلي استعلام داخل نرم افزار ثبت بوده و به ازاي هر استعلام شهري مبلغ 300.000 ريالي و استعلام روستايي مبلغ 100.000 ريالي، مي بايست با استفاده از سرويس مذكور پرداخت و واريز بحساب سازمان ثبت گردد. همچنين گزارش تراكنشهاي سرويس فوق، در اسرع وقت با استفاده از پرتال Sabt1 و صفحه گزارش پرداختهاي استعلام، فعال و قابل مشاهده خواهد بود.
لذا با توجه به توضيحات مذكور، لطفاً ترتيبي اتخاذ فرماييد اقدامات لازم در خصوص دريافت اطلاعات از روي دستگاه POS بترتيب ذيل و بمنظور فعالسازي سرويس مورد نظر صورت پذيرد:
1) فشردن كليد عمليات يا منو بر روي دستگاه كارتخوان.
2) ورود به منوي سوم به نام ترمينال.
3) ورود به آيتم اول به نام مديريت ترمينال.
4) انتخاب گزينه دريافت اطلاعات جهت برقراري ارتباط با مركز و دريافت اطلاعات سرويس جديد بر روي دستگاه كارتخوان.
5) كشيدن كارت بر روي دستگاه POS و انتخاب گزينه سرويس پرداخت استعلام.
لازم بذكر است اطلاعات تكميلي، در صفحه اطلاعيه پرتال Sabt1.sep.ir دفاتر ثبت اسناد رسمي نيز، درج و با ذكر توضيحات قابل مشاهده مي باشد.