کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 08 بهمن 1401

اطلاعیه معاون امور اسناد سازمان ثبت درخصوص سامانه تاک

به پيوست نامه معاون سازمان امور اسناد سازمان ثبت درخصوص سامانه تاك بشماره 95/72869 مورخ 1395/04/09 تقديم مي گردد.

پیوست (فايل ضميمه)اندازه
دریافت نامه فوق336.81 کیلوبایت