کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 29 ارديبهشت 1401

مطالبه بیمه نامه وسایل نقلیه راهسازی، کشاورزی و معدنی در هنگام تنظیم سند معاملات مربوطه فاقد مبنای قانونی است

به پيوست نامه با موضوع " مطالبه بيمه نامه وسايل نقليه راهسازي، كشاورزي و معدني در هنگام تنظيم سند معاملات مربوطه فاقد مبناي قانوني است " بشماره  101/96/182346 مورخ 1396/12/20 به همراه پيوست هاي مربوطه جهت اطلاع تقديم مي گردد.

فایل های متنی: