کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 16 آذر 1401

اطلاعیه شماره ۱ کانون سردفتران و دفتریاران، در خصوص شیوه نامه آرشیو الکترونیکی اسناد

 

به پیوست شیوه نامه آرشیو الکترونیکی اسناد تقدیم میگردد.