کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 08 بهمن 1401

160 اولویت مطالعه و تدوین تحقیقات پژوهشگران در حوزه سندرسمی

160 اولویت مطالعه و تدوین تحقیقات پژوهشگران در حوزه سندرسمی

160 اولويت تدوين مقالات براي نخستین همایش علمی "نقش و جایگاه سند رسمی در نظم حقوقی" و پژوهش محققان حوزه سندرسمي اعلام شد.


به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران ، کانون سردفتران و دفتریاران در راستای تحقق اهداف آموزشی، پژوهشی و با رویکرد تلاش در جهت ارتقا و بازشناساندن جایگاه سند رسمی، به عنوان سند برتر تضمین گر، سند اولویتهای پژوهشی حوزه سند رسمی را تدوین کرد.

 

 بنابر اعلام كميته علمي نخستين همايش نقش و جایگاه سند رسمی در نظم حقوقی، اين سند تحت عنوان موضوعات پيشنهادي جهت ارائه مقالات نخستین همایش "نقش و جایگاه سند رسمی در نظم حقوقی" نیز در اختيار اساتيد، سردفتران، حقوقدانان، محققان و علاقمندان قرار گرفته است.


160 اولويت تحقیق، پژوهش، بررسی و مطالعه در حوزه سند رسمی که در خلال برنامه های مقدماتی برگزاری نخستین همایش علمی "نقش و جایگاه سند رسمی در نظم حقوقی" تدوین و اعلام شده، نگاهی است از زوایای مختلف به ضروریات و نیازهای پژوهشی حوزه سند رسمی، دفاتر اسناد رسمی و نقش موثر آنها در نظام حقوقی،که می تواند در تالیف مقالات علمی پژوهشی، پایان نامه های دانشگاهی، تحقیقات کاربردی، نشست های علمی، میزگردهای هم اندیشی و تالیف کتب در زمینه های پیشنهادی راهگشای بسیاری از چالشهای پیش روی سند رسمی و معضلاتی که گریبانگیر آن است؛ باشد. از همین رو پژوهش محققان محترم حول محورهای پیشنهادی، گامی است موثر در بازشناسی جایگاه سند رسمی و دفاتر اسناد رسمی و نقش موثر آن در سطح اجتماع.

 

دفاتر اسناد رسمی به عنوان یکی از مراجع اصلی تنظیم سند رسمی، با قدمتی نزدیک به هشتاد سال فعالیت خصوصی – حاکمیتی که در نوع خود نه مشابهی دارد و نه قابل قیاس است با هیچ مرجعی در سطح اجتماع از حیث دایره گسترده ی تعامل، تنوع درخواستها، دقت در عمل، ظرافت در تطبیق قوانین و خواسته ی مردم، پاسخگویی، مسوولیت سنگین در مقابل هر سند، سطح اعتماد و متقابلا توقع مردم، و البته که در کنار تمام این موارد با صفت امانتی که در جامعه بدان اشتهار دارد تمام مسوولیت این مرجع وارد ابعاد وسیع و پیچیدگی خاصی شده و جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظام بخشی به تعاملات اجتماعی و تثبیت نظم عمومی و تضمین حقوق عامه را بیش از بیش شایان توجه نموده است. حال آنکه خصوصیات خاص دفاتر اسناد رسمی با نگاهی به برخی موارد از جمله جایگاه گلوگاهی در وصول مطالبات دولتی در هنگامه ی تنظیم سند (بنابر مقررات مربوطه)، نظارت شدید سیستم حاکمیت بر دفاتر از چند مرجع متنوع، فشار وارده از سوی نهادهای مختلف جهت تداخل و ورود به امور تحت صلاحیت دفتر اسناد رسمی، سیستم دفاتر اسناد رسمی را وارد پیچیدگیهای خاصی نموده که در یکایک موارد قابل بحث و بررسی بنیادین است. دفاتر اسناد رسمی با ویژگیهای منحصر به فردی از حیث دامنه فعالیت، گستره ی تعاملات اجتماعی، ضرورت تکاپو و تحلیل و استنباط حقوقی لحظه به لحظه، بررسی موردی درخواستها و مشکلات مردم و تطبیق مطالبات مراجعان با قوانین و تنظیم سند رسمی اختصاصی بر اساس هر نیاز و خواسته ی ارائه شده به دفتر اسناد رسمی، دارای نقشی خاص در تنظیم روابط اجتماعی و تضمین حقوق عامه بوده و از این رو ضرورت بازنگری در قوانین فاقد کارایی، معضل ساز و بعضا اختلال برانگیز در این حوزه را بیش از پیش نمایان می کند.

 
کانون سردفتران و دفتریاران در پرتو برکات برگزاری نخستین همایش "نقش و جایگاه سند رسمی در نظم حقوقی" با نگاهی ساختار محور به حوزه سند رسمی، معضلات، چالشها، مزایای خاص و جایگاه واقعی سند رسمی، سردفتر اسناد رسمی و دفاتر اسناد رسمی این مجموعه پیشنهادی را به عنوان گام مقدماتی جهت تدوین نهایی نخستین سند اولویتهای پژوهشی حوزه سند رسمی به جامعه محققان، پژوهشگران و تمامی آنانکه اعتلای جایگاه سند رسمی دغدغه ی ایشان است، تقدیم و امید دارد با یاری تمام آنانکه در مسیر حقوق عامه و پژوهشهای علمی حقوقی و نیز محققان محترم میان رشته ای از تمام زوایای مترتبه، از جمله جایگاه سند رسمی در توسعه اقتصادی، امنیت اجتماعی، نظم عمومی، امنیت ملی، نظام بین الملل، آرامش روانی اجتماع و به هر روی هر زاویه ای که قابل بررسی است بتواند گامی در راستای بازخوانی و شناساندن جایگاه رفیع اما ناشناخته و مهجور مانده سند رسمی، این تثبیت کننده ی رونق اقتصادی و تامین کننده امنیت روانی و تضمین کننده حقوق اجتماعی بردارد.

 
یکصد و شصت اولویت پژوهشی در حوزه سند رسمی و ثبت رسمی که توسط کمیسیون پژوهشی کمیته علمی این همایش با تلاش جمعی از سران دفاتر اسناد رسمی، اساتید دانشگاهی و پژوهشگران حوزه سند رسمی با هم اندیشی فعال جوامع و کانونهای سردفتران و دفتریاران سراسر کشور و تاکید و حمایت و نظارت هیات مدیره محترم کانون سردفتران و دفتریاران تدوین شده است؛ امید آغاز راهی پر جنب و جوش است در این حوزه. امید که مثمر ثمر باشد.

 

 

مهمترین عناوین مرتبط با حوزه سند رسمی و چالشهای پیش روی سند رسمی


1.         سند رسمی از دیدگاه قران کریم

2.         سند رسمی در اسناد راهبردی کشوری

3.         سند رسمی و آرای صادره محاکم قضایی

4.         سند رسمی و آرای صادره دیوان عدالت اداری

5.         سند رسمی و فرهنگ سازی

6.         سند رسمی و جایگاه ممتاز آن

7.         سند رسمی و مزیت لازم الاجرا بودن

8.         سند رسمی و توسعه قضایی

9.         سند رسمی و بهداشت روانی

10.        سند رسمی و امنیت

11.        سند رسمی و مالکیت خصوصی

12.        سند رسمی و رشد اقتصادی

13.        سند رسمی و شفافیت معاملات

14.        سند رسمی و نظام بخشی معاملات

15.        سند رسمی و رفع اختلافات اراضی

16.        سند رسمی و پیشگیری از منازعات

17.        سند رسمی ازدواج و نظم عمومی

18.        سند رسمی و نظم عمومی

19.        سند رسمی و قضازدایی و کاهش دعاوی محاکم قضایی

20.        سند رسمی و قراردادها

21.        سند رسمی ازدواج و محاکم قضایی

22.        سند رسمی و عرف

23.        سند رسمی و ناآگاهی عمومی وتاثیرات منفی مترتب بر حقوق عامه

24.        سند رسمی و لزوم بازنگری قوانین

25.        سند رسمی و پولشویی

26.        سند رسمی و الکترونیکی شدن

27.        سند رسمی و نظام بخشی اجتماعی

28.        سند رسمی و تعارض قوانین (قوانین با  قوانین- قوانین با آیین نامه ها و بخشنامه ها) و اثر آن بر حقوق عامه

29.        سند رسمی و ادله اثبات دعوا

30.        سند رسمی و مسوولیت سردفتر

31.        سند رسمی و نقش قوه قانونگزاری در تثبیت نظم عمومی( با وضع قوانین جدید و بازنگری قوانین قبلی و رفع خلا های قانونی در حوزه سند رسمی)

32.        سند رسمی کلید زرین قفل منازعات بزرگ

33.        سند رسمی و تثبیت مالکیت ها

34.        سند رسمی و سند عادی

35.        سند رسمی و محاکم قضایی و نقش آرای صادره در تثبیت یا تزلزل سند رسمی در جامعه

36.        سند رسمی و رسانه (نقش رسانه در تثبیت یا تزلزل سند رسمی)

37.        سند رسمی و فرهنگ عمومی

38.        سند رسمی و کرامت انسانی

39.        سند رسمی درآیینه قوانین و مقررات

40.        سند رسمی و لزوم بازنگری قوانین مرتبط با سند رسمی

41.        سند رسمی  و ادبیات عرب

42.        سند رسمی، سند مطمئن، تفاوتها، جایگاهها و ساختارها

43.        پلیس و کلیدی بنام سند رسمی

44.        آسیب شناسی حوزه سند رسمی

45.        سیر تطور تاریخی سند رسمی

46.        جغرافیای تاریخی سند رسمی

47.        نقش آرای صادره محاکم قضایی در جایگاه سند رسمی

48.        نقش سند رسمی در امور ترافعی دعاوی خانواده

49.        نقش اجرای سند رسمی در قضا زدایی

50.        نقش اجرای سند رسمی در نظام بخشی به امور اجتماع

51.        نقش اجرای سند رسمی در استحکام تعاملات و قراردادها

52.        جایگاه کاتب بالعدل در قران کریم

53.        نقش کتابت بالعدل در رفع تنازعات اجتماعی و قضایی با رعایت زوایای مورد تاکید قرآن کریم

54.        تاثیر سند رسمی در نظم عمومی از نگاه قران

55.        آثار حقوقی الکترونیکی شدن سند رسمی

56.        دفاتر اسناد رسمی، وظایف، ظرفیت ها، و توسعه ی اختیارات

57.        الزامات تقنینی و مقرراتگذاری برای عملیاتی شدن اهداف سند رسمی

58.        الزامات نظارتی برای عملیاتی شدن اهداف قانونگزار در وضع قوانین ثبات گرای با محوریت سند رسمی

59.        موانع عملیاتی شدن اهداف قانونگزار از وضع قوانین تثبیتی در حوزه سند رسمی (عدم نظارت-تداخل اختیارات-وضع ایین نامه ها بخشنامه های مغایر)

60.        ارزیابی قوانین مرتبط با حوزه سند رسمی

61.        تاثیر اعمال همزمان قانون کار و قانون دفاتر اسناد رسمی در امنیت روانی دفاتر اسناد رسمی (مغایرتها)

62.        ثبت آنی، انتظارات، واقعیت

63.        موانع اداری و قانونی در ثبت آنی اسناد

64.        ثبت نوین و نقش آن در ایجاد امنیت اقتصادی اجتماعی و روانی در جامعه

65.        اتحادیه جهانی سردفتران

66.        اتحادیه جهانی سردفتران و اعتبار بین المللی اسناد رسمی ایران

67.        اتحادیه جهانی سردفتران و موانع پیوستن به آن

68.        اتحادیه جهانی سردفتران و ضرورتهای پیوستن به آن

69.        اتحادیه جهانی سردفتران و پیامدها و آثار پیوستن به آن

70.        اعتبار سند رسمی و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

71.        سند رسمی و پیامدهای جبران ناپذیر تضعیف آن

72.        نقش دفاتر اسناد رسمی در نظام بخشی به معاملات

73.        نقش دفاتر اسناد رسمی در کاهش دعاوی محاکم قضایی

74.        نقش دفاتر رسمی ازدواج در کاهش دعاوی محاکم قضایی

75.        نقش سردفتر در نظام بخشی معاملات و عقود و کاهش دعاوی محاکم قضایی (اعم از حوزه ی سند رسمی ازدواج-طلاق-سند رسمی)

76.        نقش دفاتر رسمی طلاق در نظم عمومی جامعه

77.        نقش و تاثیر فقه در رویکرد سند رسمی

78.        آسیبها و چالشهای موجود فراروی دفاتر اسناد رسمی

79.        نقش دفاتر اسناد رسمی در بهداشت قضایی و جرم زدایی

80.        جایگاه سند رسمی در دولت الکترونیکی

81.        بررسی تطبیقی سند رسمی در قوانین ایران و سایر کشورها

82.        بررسی تطبیقی جایگاه و صلاحیتهای دفاتر اسناد رسمی در ایران و سایر کشورها

83.        نقش سند رسمی در رویه قضایی

84.        نقش سند رسمی در حقوق خصوصی

85.        نقش سند رسمی در حقوق عمومی

86.        نقش  و جایگاه کانون سردفتران در ارتقا سند رسمی

87.        موانع پویایی سند رسمی

88.        تولید علم در سردفتری

89.        جایگاه حقوق ثبت در نظام دانشگاهی کشور

90.        خدمات دفاتر اسناد رسمی و حفظ حریم خصوصی

91.        سند رسمی و حقوق شهروندی

92.        بررسی رویه قضایی در دعاوی مستند به سند رسمی

93.        تحلیل مراجع قضاوتی در سند رسمی

94.        نقش سند رسمی در امنیت و توسعه اقتصادی

95.        نقش سند رسمی در نظم حقوقی و اجتماعی

96.        نقش سند رسمی در رونق کسب و کار

97.        بررسی تطبیقی شیوه کار بهره گیری از فن آوریهای نوین در ارایه خدمات در دفاتر اسناد رسمی

98.        نقش دفاتر اسناد رسمی در توسعه نظم حقوقی

99.        نقاط ضعف و قوت سامانه مدیریت کشوری املاک

100.      ضرورت توسعه اختیارات کانونهای سردفتری در تقنین و اداره و نظارت بر امور دفاتر اسناد رسمی

101.      تنقیح مقررات حاکم بر دفاتر اسناد رسمی با هدف تخلف زدایی و تسهیل تنظیم اسناد رسمی

102.      نقش سردفتر در نظم عمومی، نظام بخشی معاملات و قضازدایی

103.      نقش محاکم قضایی در تثبیت جایگاه سند رسمی در جامعه

104.      نقش سند رسمی در کاهش دعاوی مطروحه محاکم قضایی در حوزه مالکیت ها (منقول-غیرمنقول-معنوی)

105.      بررسی کاربردی قوانین حوزه مالکیت و تعارض آن با آیین نامه های تدوینی و رویه های قضایی موجود و تاثیر آن بر معاملات و حقوق عامه

106.      تاثیر بی توجهی به هدف قانونگزار در تدوین آیین نامه ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تاثیر آن بر تزلزل مالکیتها و افزایش دعاوی محاکم قضایی و تضعیف حقوق مردم

107.      توالی فاسد مغایرت آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با نص صریح قانون مصوب مجلس شورای اسلامی

108.      الکترونیکی شدن اسناد و ثبت آنی اسناد  و آثار حقوقی مترتبه

109.      توسعه ی قضایی و نقش و تاثیر گسترش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در آن

110.      سند رسمی، امضای الکترونیک، آثار مترتب بر امضای الکترونیک صادره از دفاتر اسناد رسمی و تفاوت احتمالی آثار ناشی از جایگاه مرجع صادر کننده

111.      تبدیل اسناد رسمی سنتی به الکترونیکی و نقش دفاتر اسناد رسمی در احراز هویت و صلاحیت و اصالت این اسناد

112.      الکترونیکی شدن اسناد رسمی

113.      قضا زدایی در پیگیری دعاوی حوزه سند رسمی

114.      توسعه ماده 1284 ق. م در حوزه مواد 46-47-48 و اسناد مالکیتی و تاثیر آن در افزایش دعاوی محاکم قضایی

115.      حوزه اختیارات رفع اشتباهات و اشکالات حین تحریر اسناد رسمی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع ذیصلاح

116.      اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی، نگاهی به نقائص و کاستیهای این قانون

117.      چشم انداز ثبت نوین و اسناد الکترونیکی

118.      حساسیت مرجع صدور گواهی امضا الکترونیک در کاربرد در دفاتر اسناد رسمی و هنگام تنظیم سند رسمی آنلاین

119.      ثبت آنی، چشم انداز، چالشها

120.      نگاهی به پیشنهادات در خصوص اصلاح قانون ثبت، قانون دفاتر اسناد رسمی، نقاط ضعف و قوت، چالشها

121.      نقش سند رسمی در نظام بخشی به تعاملات بانکی

122.      تاثیر حذف وکالت بلاعزل در تنظیم اسناد بانکی در رویه بانکها و حفظ حقوق عامه

123.      عدم درج قیمت واقعی معاملات در اسناد رسمی انتقال ملک و تاثیر آن بر حفظ حقوق عامه؛

124.      تقسیم اسناد، عدالت محوری، محورها؛ راهکارها

125.      نقش سردفتر در ارتقا کیفی سند رسمی

126.      عدم درج قیمت واقعی معاملات در اسناد رسمی انتقال ملک و تاثیر آن بر حقوق بیت المال در مورد وثیقه های بانکی و نیاز به کارشناسی های پرخلل

127.      آثار بازرسی در حوزه اسناد رسمی

128.      سند رسمی و نظارت و بازرسی

129.      مزایای سند رسمی در ثبت نوین

130.      جایگاه سند رسمی در ثبت نوین

131.      جایگاه کاتب بالعدل در قران کریم

132.      نقش کتابت بالعدل در رفع تنازعات اجتماعی و قضایی با رعایت زوایای مورد تاکید قرآن کریم

133.      تاثیر سند رسمی در نظم عمومی از نگاه قران

134.      نقش دفاتر اسناد رسمی در قضازدایی

135.      جایگاه سند رسمی در احقاق حقوق عمومی و خصوصی

136.      جایگاه سند رسمی در دولت الکترونیک

137.      حاکمیت ، سردفتران و سند رسمی

138.      خلاهای قانونی در حوزه سند رسمی

139.      بایدها و نبایدهای حوزه سند رسمی

140.      نقش رویه قضایی در اعتبار سند رسمی

141.      ارتقا اعتبار سند رسمی

142.      سند رسمی و حقوق زیستی

143.      سند رسمی و آرای دادگاه بدوی و تجدید نظر

144.      بررسی تحلیلی آرای دادگاههای تخصصی حوزه سند رسمی

145.      نقش ادله اثبات دعوا در دعاوی سند رسمی

146.      ادله موثره در دعاوی سند رسمی

147.      قوانین و مقررات و آیین نامه و بخشنامه های حاکم بر حوزه سند رسمی

148.      نقش ادله و اصول استنباط احکام اسلامی در رسیدگی به پرونده های مطروحه در حوزه سند رسمی

149.      نظم عمومی در آرای محاکم دادگستری ایران

150.      نقش حاکمیت در تثبیت جایگاه سند رسمی

151.      نقش آرای دادگاهها در تقویت جایگاه سند رسمی

152.      تنظیم مبایعه نامه ها و نقض نظم عمومی

153.      چالشهای فراروی مواد مرتبط با مالکیت قانون ثبت اسناد و املاک

154.      جایگاه مبایعه نامه در تعارض با روح حاکم بر قانون ثبت

155.      تنظیم مبایعه نامه عادی، مغایرت با مواد قانون ثبت

156.      نقش آراء الزام به تنظیم سند رسمی محاکم قضایی در جایگاه مواد  قانون ثبت  

157.      نقش سردفتر در امنیت ملی

158.      نقش سردفتر اسناد رسمی در نظام بخشی و توسعه امنیت روانی اجتماع

159.      نقش سند رسمی در توسعه اقتصادی

160.      مسولیت سردفتر و تناسب آن با جایگاه و وظایف وی در حوزه سند رسمی

 

بنابر اعلام كميته علمي نخستين همايش نقش و جایگاه سند رسمی در نظم حقوقی، اين موضوعات پيشنهادي در اختيار اساتيد،سردفتران،حقوقدانان،محققان و علاقمندان قرار گرفته است.

 

این همایش جزء همایش­های نمایه شده در پایگاه علوم استنادی جهان اسلام (ISC) است و اطلاعات کامل در این خصوص در آدرس الکترونیکی همایش در پایگاه علوم استنادی جهان اسلام (ISC) با آدرس http://www.iscconferences.ir/278/fa/ و وبسایت همایش با آدرس www.notary.ir/hamayesh6dey قابل دسترسی است.

 

بدین وسیله از اندیشمندان ارجمند دعوت می شود با ارائه مقالۀ تحقیقی خویش در این کنفرانس و غنابخشی محتوایی به بخش مقالات آن، مشارکت داشته باشند. ضمن اینکه موضوعات پیشنهادی محصور در محورهای کلی همایش که در پوستر اعلام نشده و در هریک از موضوعات مرتبط با حوزه سند رسمی مورد استقبال است.

 

انتهاي پيام