کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 16 آذر 1400

اخبار کانون

اطلاعیه درخصوص آزمون دفتریاری

اطلاعیه درخصوص آزمون دفتریاری

ادامه مطلبپنجشنبه 11 شهريور , 1400
اطلاعیه شماره ۲۰
اطلاعیه شماره ۲۰

ادامه مطلبچهارشنبه 10 شهريور , 1400
اطلاعیه شماره ۲۰
اطلاعیه شماره ۲۰

ادامه مطلبچهارشنبه 10 شهريور , 1400
اطلاعیه شماره ۱۹
اطلاعیه شماره ۱۹

قابل توجه دفتریاران دوم دفاتر اسناد رسمی استان تهران

ادامه مطلبچهارشنبه 10 شهريور , 1400
اطلاعیه شماره ۱۸
اطلاعیه شماره ۱۸
ادامه مطلبچهارشنبه 10 شهريور , 1400
اطلاعیه شماره ۱۷

اطلاعیه شماره ۱۷

 

ادامه مطلبچهارشنبه 10 شهريور , 1400
اولین روز واکسیناسیون سردفتران و دفتریاران استان تهران

با ورود اولین محموله واکسن به کانون سردفتران و دفتریاران اولین روز واکسیناسیون سردفتران و دفتریاران آغاز شد.

ادامه مطلبچهارشنبه 10 شهريور , 1400
اطلاعیه شماره 16

اطلاعیه شماره 16

 

ادامه مطلبچهارشنبه 10 شهريور , 1400
اطلاعیه شماره ۱۵

اطلاعیه شماره ۱۵

 

ادامه مطلبچهارشنبه 10 شهريور , 1400
اطلاعیه شماره ۱۴

اطلاعیه شماره ۱۴

 

ادامه مطلبچهارشنبه 10 شهريور , 1400
اطلاعیه شماره ۱۳

اطلاعیه شماره ۱۳

ادامه مطلبچهارشنبه 10 شهريور , 1400
اطلاعیه شماره ۱۲

اطلاعیه شماره ۱۲

ادامه مطلبچهارشنبه 10 شهريور , 1400
اطلاعیه شماره ۱۱

اطلاعیه شماره ۱۱

ادامه مطلبچهارشنبه 10 شهريور , 1400
اطلاعیه شماره ۱۰

اطلاعیه شماره ۱۰

ادامه مطلبچهارشنبه 10 شهريور , 1400
اطلاعیه شماره ۹

اطلاعیه شماره ۹

ادامه مطلبچهارشنبه 10 شهريور , 1400
  • درحال نمایش مورد 61 تا 75 از 3055 مورد. (تعداد موارد در هر صفحه: 15 مورد)