کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 16 آذر 1401

گرامیداشت ششم دی ماه در خراسان جنوبی

گرامیداشت ششم دی ماه در خراسان جنوبی

جامعه سردفتران و دفترياران خراسان جنوبي طي مراسمي ششم دي ماه، روز دفاتر اسنادرسمي را گرامي داشت.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، در اين مراسم حاجي پور، مديركل ثبت استان، معاونين ثبت، سيفي، مديركل دادگستري و معاونين او، هاشمي، رئيس شعبه دادگاه تجديدنظر استان و عضو اصلي دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران،همكاران ثبتي و سردفتران و دفترياران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و همكاران بازنشسته استان حضور داشتند.

 

در ابتداي اين مراسم آيه مباركه 282 سوره بقره و صلوات خاصه امام هشتم پخش شد و محمود يعقوب‌نژاد، رئيس جامعه سردفتران استان گزارش مختصري از عملكرد جامعه را به اطلاع حاضرين رساند.

 

حاجي‌پور، مديركل ثبت استان خراسان جنوبي هم در اين مراسم در رابطه با دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و احكام دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران سخناني را بيان كرد.

 

همچنين تقي‌زاده، وكيل دادگستري و عضو هيات علمي دانشگاه سخناني را مطرح كرد.

 

اين مراسم تحت پوشش خبري رسانه‌هاي استاني قرار گرفت و در بخش‌هاي خبري ساعتهاي 16و20 روز مراسم از طريق سيماي استاني خراسان جنوبي پخش شد.

 

تاریخ ارسال خبر: 
95/10/20