کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 05 خرداد 1401

قابل توجه دانش پذیران دوره آموزشی "سندنویسی": کلاس گروه (الف) روز شنبه دوازدهم دی ماه تشکیل نمی شود

قابل توجه دانش پذیران دوره آموزشی "سندنویسی": کلاس گروه (الف) روز شنبه دوازدهم دی ماه تشکیل نمی شود
به دلیل تلاقی جلسات داخلی کانون با جلسه دوره آموزشی "سندنویسی"، کلاس روز شنبه دوازدهم دی ماه تشکیل نمی شود.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، دفترآموزش و پژوهش اعلام کرد؛ به دلیل تلاقی و همزمانی ساعت تشکیل جلسات داخلی کانون با کلاس روز شنبه دوازدهم دی ماه سال جاری، استثنائا این کلاس در تاریخ مذکور تشکیل نمی شود و کلاس فوق العاده این گروه متعاقبا از طریق همین پایگاه خبری اعلام خواهد شد.
به دلیل تلاقی جلسات داخلی کانون با جلسه دوره آموزشی "سندنویسی"، کلاس روز شنبه دوازدهم دی ماه تشکیل نمی شود.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، دفترآموزش و پژوهش اعلام کرد؛ به دلیل تلاقی و همزمانی ساعت تشکیل جلسات داخلی کانون با کلاس روز شنبه دوازدهم دی ماه سال جاری، استثنائا این کلاس در تاریخ مذکور تشکیل نمی شود و کلاس فوق العاده این گروه متعاقبا از طریق همین پایگاه خبری اعلام خواهد شد.