کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 05 خرداد 1401

اطلاعیه شماره 2 در رابطه با بیمه خدمات درمانی سردفتران و دفتریاران شهرستان ها

اطلاعیه شماره 2 در رابطه با بیمه خدمات درمانی سردفتران و دفتریاران شهرستان ها
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، به اطلاع همکاران گرامی سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران اعم از شاغل و بازنشسته در سراسر کشور به غیر از تهران که پیش از این دفترچه بیمه خدمات درمانی دریافت کرده اند، می رساند نظر به قطع ارتباط با سازمان بیمه خدمات درمانی همچنان که در اطلاعیه قبلی به اطلاع رسید، اسناد و مدارک هزینه های درمانی خود را طبق دستور العمل اعلامی مندرج در اطلاعیه قبلی جهت محاسبه به کانون مرکز ارسال فرمایید.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، به اطلاع همکاران گرامی سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران اعم از شاغل و بازنشسته در سراسر کشور به غیر از تهران که پیش از این دفترچه بیمه خدمات درمانی دریافت کرده اند، می رساند نظر به قطع ارتباط با سازمان بیمه خدمات درمانی همچنان که در اطلاعیه قبلی به اطلاع رسید، اسناد و مدارک هزینه های درمانی خود را طبق دستور العمل اعلامی مندرج در اطلاعیه قبلی جهت محاسبه به کانون مرکز ارسال فرمایید.
 
بدیهی است اعضا محترم هیات مدیره و سایر مسئولان مربوطه تمام سعی و اهتمام خود را در خصوص انعقاد قرارداد مستقل همکاری با مراکز تشخیص و درمانی، بیمارستان ها و چگونگی صدور دفترچه درمانی مخصوص کانون همانند استان تهران، به منظور بهبود و هرچه مطلوب تر خدمت رسانی درمانی تا قبل از پایان سال مبذول خواهند کرد.لذا مستدعی است از تماس های مکرر در این رابطه خودداری فرمایید.