کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 08 بهمن 1401

تأکید بر اجرای دقیق بند 299 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی

مدیر کل ثبت اسناد و املاک و استان تهران تأکید کرد؛
بند 299 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی دقیق اجرا شود
 
طی بخشنامه‌ای از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران بر اجرای دقیق بند 299 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تأکید شد.
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون»، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران طی این بخشنامه در توضیح و تبیین ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده یک آیین‌نامه اجرایی آن بر اجرای هرچه دقیق‌تر بند 299 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و ارسال فتوکپی یا رونوشت اسناد مالکیت املاک مورد استعلام تأکید کرد.
متن بخشنامه که از سوی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران به عنوان کلیه واحدهای ثبتی استان صادر شده به شرح زیر است؛
شماره: 67576/88/101                                                تاریخ : 8/6/1388
نظر به اینکه طبق ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده 1 آیین‌نامه اجرایی آن، دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند پس از اخذ پاسخ استعلام از اداره ثبت محل و حصول اطمینان به مطابقت مشخصات مالک و ملک مندرج در سند مالکیت با دفتر املاک و بلامانع بودن موضوع معامله و رعایت سایر مواد این قانون و آیین‌نامه آن نسبت به تنظیم اسناد رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید نمایند.
از طرفی به موجب بند 299 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی دفاتر اسناد رسمی باید در مواقعی که به منظور انجام معامله وضعیت ثبتی و بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد معامله را استعلام می‌نمایند فتوکپی یا رونوشت سند مالکیت که به وسیله ذی‌نفع تهیه و مورد تأیید دفترخانه قرار می‌گیرد را به منظور تکمیل سلسله ایادی دفتر املاک و انجام عملیات داده آمایی ضمیمه استعلام به واحد ثبتی ارسال نمایند.
اینک که مقرر گردیده پاسخ استعلام‌های واصله از سوی دفاتر اسناد رسمی با استفاده از نرم‌افزار و با درج بازداشت یا عدم بازداشت و نام آخرین مالک یا مالکین و قید این جمله که معاملات مندرج در ستون انتقالات سند مالکیت کلاً در دفتر املاک ثبت شده و یا ثبت دفتر املاک مطابقت دارد تنظیم گردد.
بدین‌وسیله در اجرای بند 299 مرقوم و ارسال فتوکپی یا رونوشت اسناد مالکیت املاک مورد استعلام تأکید و در صورتی که ستون نقل و انتقالات سند مالکیت سفید باشد و مالک برای اولین بار قصد انجام معامله را داشته باشد و سردفتر اسناد رسمی در برگ استعلام کتباً عدم انجام معامله را گواهی و تأیید نماید احتیاج به ارسال فتوکپی یا رونوشت سند مالکیت نمی‌باشد.
بدیهی است ادارات ثبت در قبال پاسخ به استعلامیه‌هایی که بدون فتوکپی یا رونوشت سند مالکیت ارسال می‌شود تکلیفی ندارد و مسؤولیت تأخیر متوجه شخص سردفتر خواهد بود.