کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 05 خرداد 1401

فعالیت کمیته ورزش کانون سردفتران در رشته های فوتبال، شنا، کوهنوردی، شطرنج و ورزش های رزمی

فعالیت کمیته ورزش کانون سردفتران در رشته های فوتبال، شنا، کوهنوردی، شطرنج و ورزش های رزمی

 کمیته ورزش کانون سردفتران در رشته های فوتبال، شنا، کوهنوردی، شطرنج و ورزش های رزمی فعالیت می کند.به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، کمیته ورزش این کانون با شعار "شادی و سلامت" شکل گرفت و می کوشد تا همدلی و اتحاد بیشتری را میان اعضای کانون سردفتران و دفتریاران پدید آورد.

 

فعالیت این کمیته در حال حاضر در رشته های ورزشی چون فوتبال، شنا، کوهنوردی، شطرنج و ورزش های رزمی است.

 

سردفتران و دفتریاران، خانواده آن ها و همچنین اعضای کانون سردفتران می توانند به عضویت کمیته ورزش درآمده و از امکانات موجود در آن استفاده کنند.

انتهای پیام