کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 18 مرداد 1401

قابل توجه همکاران مدعو مرحله اول صدور گواهی الکترونیک استان تهران

قابل توجه همکاران مدعو مرحله اول صدور گواهی الکترونیک استان تهران

 به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، دفتر RA کانون سردفتران طی اطلاعیه ای به کلیه همکارانی که پیام کوتاه کانون را برای مرحله اول صدور گواهی الکترونیک استان تهران مبنی بر تشکیل جلسه در کانون دریافت کرده اند می رساند، راس ساعت مقرر در محل این کانون حضور بهم رسانند و حتما مدارک ذیل را جهت صدور توکن به همراه داشته باشند:1-      تصویر صفحه اول شناسنامه و توضیحات (درصورت وجود صفحه توضیحات)

2-      تصویر پشت و روی کارت ملی

3-      واریز وجوه و ضمیمه آن به مدارک و درج کد رهگیری دفترخانه در ذیل آن به این شرح:

الف) مبلغ 250،000 ریال(دویست و پنجاه هزار ریال) به حساب خزانه به شماره 2176279001002

ب) مبلغ 300،000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب کانون به شماره 0105663953005

 

4-      تکمیل فرم درخواست صدور گواهی الکترونیک به آدرس این اینک مراجعه نمایید.

 

http://www.notary.ir/default.aspx?app=news&page=news&docparid=0&docid=13741&pagenumber=1

(راهنمای تکمیل فرم در بخش RA سایت کانون درج شده است).