کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 15 تير 1401

یکصد و پانزدهمین شماره ماهنامه «کانون» منتشر شد

یکصد و پانزدهمین شماره ماهنامه «کانون» منتشر شد

 کانون سردفتران و دفتریاران، یکصد و پانزدهمین شماره ماهنامه خبری – تحلیلی «کانون»را منتشر کرد.به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در یکصد و پانزدهمین شماره ماهنامه «کانون» ویژه فروردین ماه 1390 مقالات و مطالبی از جمله؛ اجرای صحیح مقررات، التزام عملی به قانون(در حوزه ثبتی و سردفتری؛اجرای دقیق قانون، مصداق علمی جهاد)، وکالت(وکالت در توکیل و تفویض وکالت)، شیوه دادرسی و دفاع(ثبوت و اثبات)، وکالت(تنظیم سند وکالت برای اشخاص پس از سن بلوغ و قبل از احراز رشد)، قرارداد فروش اقساطی(تنظیم اشتباه قرارداد مشارکت مدنی به جای قرارداد فروش اقساطی)، بیع(قراردادها و بیع در حقوق بین الملل)، وقف(فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف(بخش دهم)، دیه(گفتمان فقه اسلامی و رویکرد عدالت گرایانه بر مسأله برابری دیه زن و مرد)، حقوق  معلولان(کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت) منتشر شده است.

 

در این شماره علاوه بر یادداشت ها، مقالات، آخرین اخبار و مقررات، تعدادی از کتاب های حقوقی اعم از حوزه امور ثبتی و سردفتری معرفی شده است.

 

همچنین خلاصه ای از مطالب و مقالات به زبان های عربی، انگلیسی و فرانسه در هر شماره ماهنامه منتشر می شود.

انتهای پیام