کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 15 تير 1401

گزارش عملکرد دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران در سال 1389

 گزارش عملکرد دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران در سال 1389

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، آماری از نحوه کارکرد و عملکرد کمیسیون های تخصصی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون در سال 1389 از سوی آن دفتر به این شرح اعلام شد:

الف ) کمیسیون بررسی و اصلاح قوانین

 

 • تعداد موضوعات ارجاعی و بررسی شده:

 

 1. بررسی اولویت های بررسی و اصلاح قوانین و مقررات ثبتی و دفاتر اسناد رسمی
 2. رسیدگی در مورد لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی
 3. بحث و بررسی در خصوص مجموعه بخشنامه های ثبتی
 4. بررسی در خصوص تنظیم لایحه تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی
 5. بررسی در خصوص مشکلات و مسائل موجود در دفاتر اسناد رسمی و راه های حل این مشکلات
 6. بررسی ماده واحده مربوط به ثبت اسناد  نقل و انتقالات خودروها
 7. بررسی مشکلات دفتریاران دوم و پیشنهاد تدوین لایحه ای در این خصوص
 8. بررسی در خصوص پیشنهاد اصلاح و تکمیل دستورالعمل آئین نامه نقل و انتقال و جابجایی سردفتران
 9. بررسی ماده 5 آئین نامه از کارافتادگی و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران
 10. تشکیل 8 جلسه مشترک بین کمیسیون های « بررسی و اصلاح قوانین » و « حقوقی » از تاریخ 20/9/85 لغایت 13/10/85 در خصوص تهیه و تنظیم پیش نویس آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی
 11. پیشنهاد اصلاح بخشنامه های ثبتی از بند 1 تا بند 133 همراه با اصلاح عناوین برخی از بند ها
 12. پیش نویس پیشنهادی کمیسیون در رابطه با مقررات مربوط به دفتریاران
 13. پیشنهاد کمیسیون در خصوص نحوه تنظیم اسناد اتومبیل به اداره محترم کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت
 14. پیشنهاد اصلاح موادی از آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 17/10/1354 و اصلاحات بعدی آن
 15. بررسی لایحه پیش فروش ساختمان که با قید یک فوریت در مجلس محترم شورای اسلامی مطرح است
 16. بررسی نحوه وصول مالیات نقل و انتقال املاک در دفاتر اسناد رسمی
 17. بررسی و اظهار نظر نسبت به طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 9/7/63
 18. بررسی و اصلاح نمونه فرم های وکالتنامه های ارسالی از اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
 19. بررسی آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی  مصوب 26/12/1386
 20.  بررسی اصلاح ماده 54 قانون دفاتر در مورد سالیانه شدن اصلاح تعرفه حق التحریر
 21. بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 مجلس شورای اسلامی که در شماره 18441 مورخ 3/4/87 روزنامه رسمی درج گردیده است .
 22. بررسی پیرامون قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی و آئین نامه های اجرائی مربوطه و نیز بررسی نحوه عملکرد و اجرای آن در دفاتر اسناد رسمی
 23. بحث و بررسی پیرامون کد رهگیری ، ساماندهی عقود و معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول  ارائه شده از سوی قوه مجریه و قضائیه موضوع ماده 13 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن سال 1387 و بخشنامه شماره 65062/87  مورخ 4/9/87  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 24. بحث و بررسی پیرامون لایحه قضازدایی
 25. بحث و بررسی  پیرامون اصلاح ماده 9 آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مندرج در روزنامه رسمی شماره 18617 مورخ 7/11/87 و وقایع و نحوه اجرای آن
 26. بررسی بندهای 169 ، 170 و 171 مجموعه بخشنامه های ثبتی
 27. بحث و تبادل نظر پیرامون طرح یک فوریتی جامع کاداستر مطروحه در مجلس شورای اسلامی
 28. در خصوص شمول یا عدم شمول عوارض کسبی به دفاتر اسناد رسمی
 29. بررسی و اظهار نظر در خصوص نحوه پرداخت حقوق کارکنان دفاتر اسناد رسمی
 30. بررسی تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی
 31. اظهار نظر در خصوص مقدمه توجیهی  اصلاح مواد 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی
 32. نقطه نظرات کمیسیون به متن پیشنهادی برای اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی
 33. اظهار نظر در خصوص برابر با اصل نمودن اوراق ارائه شده از سوی مراجعین
 34. دستورالعمل پیشنهادی نقل و انتقال سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق
 35. تدوین نمونه قرارداد اجاره خودرو
 36. بررسی در خصوص بخشنامه مربوط به دفاتری که متقاضی ادامه کار در ساعات خارج از وقت اداری می باشند.
 37. بررسی قرارداد در خصوص «طراحی و مهندسی پروژه اتوماسیون » ، شرکت فراگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نگین سامان (فرافن)
 38. تهیه فرم قرارداد برای مدت معین مخصوص دفاتر اسناد رسمی
 39. بررسی و رسیدگی «اسناد تعهد دانشجویی» مربوط به صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 40. بررسی مفاد قراردادهای رهنی بانک ملت در جلسه ای متشکل از اعضاء کمیسیون و دو نفر از نمایندگان اداره کل حقوقی بانک ملت
 41. بررسی نامه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص « تعلق مالیات بر ارزش افزوده به خدمات ارائه شده توسط دفاتر اسناد رسمی»

 

*پاسخگویی به تعداد 124 مورد پرسش حقوقی و ثبتی ارجاعی به کمیسیون مذکور طبق دفتر صورتجلسه.

 

 ب ) کمیسیون حمایت و معاضدت قضایی

در حدود 180 نامه ارجاعی و 69 پرونده مربوط به رفع اختلاف سران دفاتر و دفتریاران توسط این کمیسیون بررسی شده است.

 

 ج ) کمیسیون حقوقی

 1. بررسی و پیشنهاد در خصوص «آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان»
 2. بررسی فرم مربوط به فک و فسخ و اقاله
 3. بحث و بررسی در خصوص «قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران »
 4. بررسی و اظهار نظر در خصوص  «بند 31 مجموعه بخشنامه های ثبتی»
 5. ارائه نظریه مشورتی کمیسیون در خصوص« عدم شمول عوارض کسب و پیشه به دفاتر اسناد رسمی »
 6. بررسی بخشنامه سازمان محترم ثبت ناظر به تفهیم ماده 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی و مواد 666 و 667 قانون مدنی به متعاملین در مورد تنظیم اسناد وکالت تعویض پلاک
 7. بررسی بخشنامه ثبت محترم استان تهران در خصوص کیفیت اخذ مبلغ 40000 ریال نسبت به استعلامات ثبتی

 * پاسخگویی به تعداد 192 مورد پرسش حقوقی و ثبتی ارجاعی به کمیسیون مذکور طبق دفتر صورتجلسه.

 

د ) کمیسیون وحدت رویه

* تعداد 67 رأی به تأیید نهایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسید و بصورت بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ گردیده است.

 

ه) کمیسیون بیمه مسئولیت مدنی

*تعداد 15 درخواست جبران خسارت از بیمه ایران  توسط این کمیسیون تأیید و پرداخت گردیده است.

 

انتهای پیام