کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 08 بهمن 1401

نتایج ششمین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران اعلام شد

نتایج ششمین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران اعلام شد

نتايج ششمين دوره انتخابات كانون سردفتران و دفترياران استان تهران از سوي هيات نظارت بر انتخابات اعلام شد.

به گزارش روابط عمومي تعداد آراء كسب شده توسط داوطلبات عضويت در هيات مديره كانون به شرح زير است:

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
98/04/15