کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 16 آذر 1400

استفاده از مجموعه ورزشی انقلاب تهران با 70% تخفیف

استفاده از مجموعه ورزشی انقلاب تهران با 70% تخفیف

استفاده از مجموعه ورزشي انقلاب تهران با 70% تخفيف.

 

 

با پيگيري هاي به عمل آمده از سوي كميته رفاهي ورزشي كانون و مساعدت اعضاي محترم هيات مديره، توافقي با مجموعه ورزشي انقلاب تهران پيرامون استفاده از سونا، سالن بدنسازي و استخر چهارفصل در اين مجموعه انجام شده كه طي آن و با عنايت به بهاي تعيين شده براي عموم، به ميزان هرنفر 130 هزار تومان (شامل كارت ورودي و بليط استخر و سونا)، سردفتران و دفترياران قادر خواهند بود با پرداخت مبلغ 44 هزار تومان (70% تخفيف) براي هربار استفاده از اين مجموعه ورزشي، بهره مند شوند.

 

تعدادي كارت ورودي و بليط تهيه شده كه در ازاي پرداخت مبلغ 44 هزار تومان در اختيار علاقمندان اعم از بانوان و آقايان قرار خواهد گرفت.

 

خواهشمند است با توجه به شرايط زير جهت دريافت بليط ها و كارت هاي ورودي در ساعات اداري در ايام هفته به اين كميته مراجعه فرمائيد؛

 

1-     صدور معرفي نامه براي نماينده هر دفترخانه جهت دريافت كارت ها و بليط ها

2-     نحوه پرداخت عبارت است از واريز مبلغ به ازاي تعداد كارت و بليط موردنظر به حساب كانون سردفتران و دفترياران (واريز مبلغ از طريق دستگاه خودپرداز موجود در كانون امكانپذير مي باشد.)

3-     به منظور كسب اطلاعات بيشتر و دريافت شماره حساب پيش از هرگونه اقدام با كميته رفاهي ورزشي كانون (آقاي مستوفي) به شماره تماس 88705190 داخلي 1222 تماس حاصل فرمائيد.

4-     به جهت محدوديت براي هر دفترخانه صرفا 10 كارت ورودي و بليط تعيين شده است.

( 5 كارت براي سردفتر و 5 كارت براي دفتريار اول)

5-     ساعات و ايام استفاده از تاسيسات ورزشي مجموعه ورزشي انقلاب عبارتست از:

درتمام ايام هفته آقايان از ساعت 14 الي 16 و 15 الي 22:30

بانوان از ساعت 7:30 الي 14 و 15 الي 21

تاریخ ارسال خبر: 
98/09/18