کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 16 آذر 1400

تیم فوتبال کانون با سه گل ستارگان هنر ایران را از پیش رو برداشت

تیم فوتبال کانون با سه گل ستارگان هنر ایران را از پیش رو برداشت
تیم فوتبال کانون با سه گل ستارگان هنر ایران را از پیش رو برداشت.
به گزارش روابط عمومی، ديدار دوستانه تيم فوتبال كانون سردفتران و دفتریاران با تيم ستارگان هنر ايران در تاريخ٩٩/٧/٢٠  در زمين چمن شماره ٢ دانشگاه تربيت بدني دانشگاه تهران واقع درامير آباد شمالي (كوي دانشگاه) بانتيجه سه بر دو بنفع تيم كانون سردفتران به پايان رسيد.
 
در این دیدار ابوالفضل عربيان ٢ گل و علي حاجي ١ گل برای تیم کانون به ثمر رساندند.
تاریخ ارسال خبر: 
99/07/21