کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 08 بهمن 1401

نامه کانون سردفتران درخصوص حذف عبارت "وکالت بلاعزل فروش رهینه" از متن قراردادها در معاملات بانکی

نامه کانون سردفتران درخصوص حذف عبارت "وکالت بلاعزل فروش رهینه" از متن قراردادها در معاملات بانکی

كانون سردفتران و دفترياران از بانك مركزي درخواست كرد، در راستاي اجراي بند 8 از الحاقي 27 قانون بودجه سال 1391عبارت "وكالت بلاعزل فروش رهينه" از متن قراردادها و عقود در معاملات بانكي حذف شود.

 

 

به گزارش پايگاه خبري كانون سردفتران و دفترياران، در اين نامه كه به بهمني، رييس كل بانك مركزي ارسال شده است با اشاره به اجراي بند 8 از الحاقي 27 قانون بودجه سال 1391، تاكيد شده است كه كليه بانك ها و موسسات اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه درخصوص حذف عبارت "وكالت بلاعزل فروش رهينه" از متن قراردادها و عقود مذكور در معاملات بانكي بدون ربا اقدام كنند.

 

در نامه كانون سردفتران تاكيد شده است؛ دفاتر اسنادرسمي در اجراي قانون ياد شده از درج عقد وكالت بلاعزل فروش رهينه ضمن اسناد رهني يا تنظيم وكالت بلاعزل مستقل در اين خصوص معذور هستند.