کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 05 خرداد 1401

تغییر ساعت کاری کانون سردفتران و دفتریاران

تغییر ساعت کاری کانون سردفتران و دفتریاران

همکاران محترم دفاتر اسناد رسمی
به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران ودفترياران:با توجه به مصوبه اخیر هیئت وزیران درخصوص کاهش ساعت کاری ادارت و سازمان ها، به اطلاع می رساند ساعت کاری کانون سردفتران و دفتریاران از شنبه 19 تیر تا اطلاع ثانوی از ساعت 7 الی 13 خواهد بود

تاریخ ارسال خبر: 
1400/04/19