کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 05 خرداد 1401

آغاز واکسیناسیون سردفتران و دفتریاران استان تهران از روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۰

آغاز واکسیناسیون سردفتران و دفتریاران استان تهران  از روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۰

آغاز واکسیناسیون سردفتران و دفتریاران استان تهران  از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰


تا ساعاتی دیگر جزئیات فراخوان حضور همکاران برای واکسیناسیون اعلام می گردد

تاریخ ارسال خبر: 
1400/06/08