کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 13 آذر 1400

اطلاعیه شماره ۲۰

اطلاعیه شماره ۲۰
اطلاعیه شماره ۲۰

دعوت شدگان جهت تزریق واکسن در روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۱ ازساعت ۱۱ صبح الی ۱۷ به شرح ذیل است؛

۱- سردفتران و دفتریاران محترم دفاتر اسناد رسمی شهر تهران از شماره ۵۶۱ الی ۱۱۰۰

۲ - سردفتران و دفتریاران محترم دفاتر اسناد رسمی شهر تهران از شماره ۱ الی ۵۶۰ که در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ به هر دلیل موفق به حضور نشدند.

۳- دفتریاران دوم دفاتر اسناد رسمی شهر تهران از شماره ۱ الی ۱۰۰۰ با به همراه داشتن مدارک مندرج در اطلاعیه شماره۱۸
تاریخ ارسال خبر: 
۱۰|۰۶|۱۴۰۰