کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 13 آذر 1400

اطلاعیه مهم کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص واکسیناسیون کارکنان دفاتر اسناد رسمی

اطلاعیه مهم کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص واکسیناسیون کارکنان دفاتر اسناد رسمی
اطلاعیه شماره ۴۱

اطلاعیه مهم کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص واکسیناسیون کارکنان دفاتر اسناد رسمی

 به استحضار یکایک همکاران گرامی می رساند با درخواست کانون سردفتران و دفتریاران و موافقت مرجع مربوطه واکسیناسیون کارکنان دفاتر اسناد رسمی به تعداد محدود و صرفاً در روز یکشنبه مورخ ۱۴ شهریور ماه تمدید می گردد.

 لذا صرفاً از کارکنان دفاتر اسناد رسمی که امروز شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ مبادرت به ثبت نام انجام واکسیناسیون نموده اند درخواست می گردد، جهت دریافت واکسن از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۴ فردا یکشنبه ۱۴شهریور ۱۴۰۰  در محل کانون سردفتران و دفتریاران حضور به هم رسانند.

 لازم به ذکر است افرادی که امروز به کانون مراجعه نداشته و یا مبادرت به ثبت نام ننموده اند از شمول این طرح خارج خواهند بود.
تاریخ ارسال خبر: 
۱۳|۰۶|۱۴۰۰