کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 08 بهمن 1401

نامه بانک مرکزی به کلیه بانک ها درخصوص حذف کلیه شروط و عبارات متضمن مفهوم "وکالت بلاعزل بانک"

نامه بانک مرکزی به کلیه بانک ها درخصوص حذف کلیه شروط و عبارات متضمن مفهوم "وکالت بلاعزل بانک"

بانك مركزي به كليه بانك ها درخصوص حذف كليه شروط و عبارات متضمن مفهوم "وكالت بلاعزل بانك" نامه اي را ارسال كرد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در نامه بانك مركزي به مديران عامل كليه بانك هاي دولتي،غيردولتي،شركت دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه آمده است:

 

"به موجب بند 7-7 ماده واحده قانون بودجه سال 1391 كل كشور مصوب 30/2/1391 مجلس شوراي اسلامي، « دريافت وكالت بلاعزل از تسهيلات گيرندگان بابت  وثيقه هاي در رهن بانك ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع مي باشد و وثيقه گيرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهاي منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثيقه ها، عمل نمايند.»

 

در نامه بانك مركزي خطاب به بانك ها  و موسسات اعتباري غيربانكي تاكيد شده است نسبت به حذف كليه شروط و عبارات متضمن مفهوم "وكالت بلاعزل بانك/موسسه مالي و اعتباري از تسهيلات گيرندگان در فروش وثيقه هاي در رهن آن ها" از متن قراردادهاي خود با تسهيلات گيرندگان اقدام نمايند.