کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 15 تير 1401

اعضای هیات مدیره جدید کانون سردفتران و دفتریارن استان فارس تعیین شد

اعضای هیات مدیره جدید کانون سردفتران و دفتریارن استان فارس تعیین شد

اعضای هیات مدیره جدید کانون سردفتران و دفتریارن استان فارس تعیین شد.به گزارش روابط عمومی، پس از برگزاری انتخابات در استان فارس، مطابق ماده 65 قانون دفاتر اسناد رسمی اولین جلسه هیات مدیره دور چهارم  کانون سردفتران ودفتریاران استان فارس جهت تعیین سمت های مصرح در قانون مذکور تشکیل و اعضای هیات مدیره به این شرح انتخاب و تعیین شدند:

علی آراد به عنوان رئیس
وحید اباذرفرد به عنوان نائب رئیس
فاطمه نوروزی به عنوان خزانه دار
حسن قره چاهی به عنوان دبیر

تاریخ ارسال خبر: 
1400/06/20