کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 15 تير 1401

جهت تنظیم اسناد قطعی اتومبیل نیازی به برگ تاییدیه نقل و انتقال صادره از مراکز تعویض پلاک نیست

جهت تنظیم اسناد قطعی اتومبیل نیازی به برگ تاییدیه نقل و انتقال صادره از مراکز تعویض پلاک نیست
قابل توجه سران دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور

جهت تنظیم اسناد قطعی اتومبیل نیازی به برگ تاییدیه نقل و انتقال صادره از مراکز تعویض پلاک نیست.

طبق رای وحدت رویه به شماره ۹۴/۴۷۲۵۶ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ رییس گروه حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با توجه به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی الزام دارندگان وسایل نقلیه موتوری به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال بعد از هر تعویض پلاک است و چنانچه به هر دلیل مدارک تعویض پلاک ایادی سابق در دسترس نباشد، با احراز موضوع توسط سردفتر و رعایت ترتیب تنظیم اسناد رسمی به نفع خریداران و نهایتاً به نفع دارنده پلاک بلامانع است.

 بدیهی است تنظیم هر نوع سند نسبت به شناسنامه خودرو منوط به ملاحظه برگ کمپانی یا گمرکی و یا سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود.
تاریخ ارسال خبر: 
25|06|1400