کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 15 تير 1401

اطلاعیه مجمع عمومی شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری کشور درخصوص موضوع اسناد نقل و انتقال خودرو

اطلاعیه مجمع عمومی شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری کشور درخصوص موضوع اسناد نقل و انتقال خودرو

اطلاعیه مجمع عمومی شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری کشور درخصوص موضوع اسناد نقل و انتقال خودرو

 

تاریخ ارسال خبر: 
1400/06/25
پیوست (فايل ضميمه)اندازه
majma 25 6 1400.pdf878.32 کیلوبایت